İnternet Şubesi

İhracata ve İstihdama Katkı Sağlayanların Sürdürülebilir Bankasıyız

 

Türkiye’nin sürdürülebilir bankası Şekerbank, ekonominin bel kemiği olan KOBİ’lerin yanında!

Şekerbank, istihdamını koruyan, katma değerli üretim sağlayan ve ihracatını artıran KOBİ’ler ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımı yapan KOBİ’lerin sürdürülebilirlik kapsamındaki sorumlu yatırımlarını ödeme koşulları ve farklı fırsatlarla ayrıcalıklandırıyor.