İnternet Şubesi
Şekerbank Ortaklık Yapısı
Pay Sahipleri Pay Adedi Toplam Nominal Değer (TL) Pay Oranı
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 581.786.000,80 581.786.000,80 31,28%
Samruk - Kazyna Invest LLP  224.353.417,47 224.353.417,47 12,06% 
 Şekerbank Türk Anonim.Şirket Pers.Sos.Sig.San.Vakf 119.730.103,73 119.730.103,73 6,44% 
Diğer 934.130.478,00 934.130.478,00 50,22%
 Toplam 1.860.000.000,00 1.860.000.000,00  100,00%
                                                           

Ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. 

Bankamızda %5’ten fazla paya sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.

Bankamız sermayesinde %5 veya daha fazla paya sahip tüzel kişiler için tıklayınız