İnternet Şubesi

Ürün ve Hizmet Ücretleri


KKB Çek Raporu Komisyonu Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
KKB Çek Raporu Komisyonu 10.5 TL 0 10.5 TL 0 Talep halinde sadece bankamızda hesabı olan müşterilere verilmek üzere KKB Çek Raporu Karşılığıdır. BSMV Dahil
26.02.2014
Çek Tahsili TL/YP Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Çek Tahsili TL/YP 31.5 TL 0 31.5 TL 0 YP çek tahsilatlarında 27 TL SWIFT masrafı ayrıca alınır. BSMV Dahil
01.04.2019
Çek Tahsili TL/YP Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Çek Tahsili TL/YP 30 TL % 0 30 TL % 0 Diğer Bankalardan Gelen Bankamız Çeki
10.04.2012
Çek İadesi Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Çek İadesi 10.5 TL 0 10.5 TL 0 BSMV Dahil
26.02.2014
Bloke Çek Tanzimi Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Bloke Çek Tanzimi 25 TL 0 25 TL 0 BSMV Dahil
15.03.2019
Senet Tahsili Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Senet Tahsili(sisteme Girildiği Anda) 25 TL 0 25 TL 0 Her Senet İçin_BSMV Dahil
15.03.2019
Senet Protestosu Kaldırma Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Senet Protestosu Kaldırma (sisteme Girildiği Anda) 35 TL 0 35 TL 0 BSMV Dahil
15.03.2019
Senet İadesi Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Senet İadesi (Sisteme Girildiği Anda) 25 TL 0 25 TL 0 Protestolu / Protestosuz_BSMV Dahil
15.03.2019
Karşılıksız Çek Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Karşılıksız Çekin Arkasının Yazılma Masrafı 38.1 TL 0 38.1 TL 0 BSMV Hariç
15.03.2019
TL Çek Karnesi Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
10 Adet 63 TL 0 63 TL 0 BSMV Dahil
25 Adet 105 TL 0 105 TL 0 BSMV Dahil
26.02.2014
YP Çek Karnesi Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
10 Adet 126 TL 0 126 TL 0 BSMV Dahil
25 Adet 210 TL 0 210 TL 0 BSMV Dahil
26.02.2014
Çek İadesi Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Çek İadesi 30 TL % 0.5 60 TL % 0.5 Çek iadesi halinde manuel tahsil edilecektir. Kurye masrafı ayrıca tahsil edilecektir. (BSMV Hariç.)
08.04.2016
Yurt Dışı Kurye Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Kurye 99.75 TL 0 288.75 TL 0 Muadili Yabancı Para (BSMV Dahil.)
15.03.2019
Çek Tahsil Komisyonu Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Çek Tahsil Komisyonu 75 TL % 0.5 150 TL % 0.5 Çek tahsile alındığında manuel tahsil edilecektir. Kurye masrafı ayrıca tahsil edilecektir. (BSMV Hariç.)
08.04.2016
İhtiyaç Kredileri Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Tahsis Ücreti 0 TL % 0 0 TL % 0.5 Vergiler hariç.
Gecikme Bildirim Ücreti 2.66 TL 0 2.66 TL 0 BSMV Dahil
Faiz Oranı (%) 0 % 1.84 0 % 1.84 3-36 aya uygulanan faiz oranıdır.KKDF %15, BSMV %5 tir.
Yıllık Toplam Maliyet (%) 0 % 30.47 0 % 30.47 Müşteriye kredinin tüm unsurlarıyla birlikte yıllık toplam yüzde maliyetidir. Hesaplamada 10.000 TL kredi, 36 ay vade kullanılmıştır.Hayat Sigortası, Yıllık Maliyet Oranı içerisine dahil edilmemiştir.
07.09.2020
Bireysel Finansman Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Faiz Oranı (%) 0 % 1.84 0 % 1.84 3-36 aya uygulanan faiz oranıdır. KKDF %15, BSMV %0 dır.
Tahsis Ücreti 0 TL % 0 0 TL % 0.5 BSMV alınmaz, KKDF hariç.
Ekspertiz Ücreti 0 TL 0 2992 TL 0 KDV dahil Maksimum üçüncü kişilere ekspertiz raporu hazırlanması için ödenen ücret kadar tahsil edilir.
İpotek Tesis Ücreti 215.94 TL 0 215.94 TL 0 BSMV Alınmaz. Maksimum üçüncü kişilere ipotek tesisi için ödenen ücret kadar tahsil edilir.
Gecikme Bildirim Ücreti 2.66 TL 0 2.66 TL 0 BSMV Dahil
Yıllık Toplam Maliyet (%) 0 % 30.42 0 % 30.42 36 ay vadeli 100 bin TL lik krediye uygulanan faiz oranına; tahsis ücreti 500 TL, ekspertiz ücreti 1.200TL, ipotek tesis ücreti 215,94TL, toplamda 1.915,94TL dahil edilerek hesaplanan maliyet oranıdır.Sigorta masrafları müşteri ve konut özelliklerine göre değiştiğinden hesaplamaya dahil edilmemiştir
07.09.2020
İşyeri Kredisi Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Faiz Oranı (%) 0 % 1.84 0 % 1.84 3-120 ay için uygulanan faiz oranıdır.KKDF %15, BSMV %5 tir.
Tahsis Ücreti 0 TL % 0 0 TL % 0.5 Vergiler hariç.
Ekspertiz Ücreti 0 TL 0 3555 TL 0 KDV dahil.Maksimum üçüncü kişilere ekspertiz raporu hazırlanması için ödenen ücret kadar tahsil edilir
İpotek Tesis Ücreti 215.94 TL 0 215.94 TL 0 BSMV Alınmaz. Maksimum üçüncü kişilere ipotek tesisi için ödenen ücret kadar tahsil edilir.
Yıllık Toplam Maliyet (%) 0 % 30.8 0 % 30.8 120 ay vade 100binTLlik krediye uygulanan faiz oranına;tahsis 500TL, ekspertiz 1.200 TL, ipotek tesis ücreti 215,94TL toplamda vergilerle birlikte 1.940,94TL dahil edilerek hesaplanan maliyet oranıdır.Sigorta masrafları müşteri ve konut özelliklerine göre değiştiğinden hesaplamaya dahil edilmemiştir
Gecikme Bildirim Ücreti 2.66 TL 0 2.66 TL 0 BSMV Dahil
10.08.2020
EKO Kredi Enerjiyi ve Emeği Koruyan Kredi Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Faiz Oranı (%) 0 % 1.84 0 % 1.84 3-36 aya uygulanan faiz oranıdır.KKDF %15, BSMV %5 tir.
Tahsis Ücreti 0 TL % 0 0 TL % 0.5 Vergiler hariç.
Yıllık Toplam Maliyet (%) 0 % 30.47 0 % 30.47 Müşteriye kredinin tüm unsurlarıyla birlikte yıllık toplam yüzde maliyetidir. Hesaplamada 10.000 TL kredi, 36 ay vade kullanılmıştır. Hayat Sigortası, Yıllık Maliyet Oranı içerisine dahil edilmemiştir.
Gecikme Bildirim Ücreti 2.66 TL 0 2.66 TL 0 BSMV Dahil
07.09.2020
Arsa Kredisi Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Faiz Oranı (%) 0 % 1.84 0 % 1.84 3-120 aya uygulanan faiz oranıdır.KKDF %15, BSMV %5 tir.
Tahsis Ücreti 0 TL % 0 0 TL % 0.5 Vergiler hariç.
İpotek Tesis Ücreti 215.94 TL 0 215.94 TL 0 BSMV Alınmaz. Maksimum üçüncü kişilere ipotek tesisi için ödenen ücret kadar tahsil edilir.
Gecikme Bildirim Ücreti 2.66 TL 0 2.66 TL 0 BSMV Dahil
Yıllık Toplam Maliyet (%) 0 % 30.8 0 % 30.8 120 ay vade 100binTLlik krediye uygulanan faiz oranına;tahsis 500TL, ekspertiz 1.200 TL, ipotek tesis ücreti 215,94TL toplamda vergilerle birlikte 1.940,94TL dahil edilerek hesaplanan maliyet oranıdır.Sigorta masrafları müşteri ve konut özelliklerine göre değiştiğinden hesaplamaya dahil edilmemiştir
Ekspertiz Ücreti 0 TL 0 2193 TL 0 KDV dahil Maksimum üçüncü kişilere ekspertiz raporu hazırlanması için ödenen ücret kadar tahsil edilir
10.08.2020
İpotekli İhtiyaç Kredisi Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Ekspertiz Ücreti 0 TL 0 3555 TL 0 KDV dahil Maksimum üçüncü kişilere ekspertiz raporu hazırlanması için ödenen ücret kadar tahsil edilir
Yıllık Toplam Maliyet (%) 0 % 31.87 0 % 31.87 36 ay vade 100 bin TL krediye uygulanan faiz oranına; tahsis 500TL, ekspertiz 1.200TL, ipotek tesis 215,94TL, toplamda 1.940,94TL ücret dahil edilerek hesaplanan maliyettir.Sigorta masrafları müşteri ve ipotek konulan gayri menkulün özelliklerine göre değiştiğinden hesaplamaya dahil edilmemiştir
Gecikme Bildirim Ücreti 2.66 TL 0 2.66 TL 0 BSMV Dahil
Tahsis Ücreti 0 % 0 0 % 0.5 BSMV alınmaz, KKDF hariç.
Faiz Oranı (%) 0 % 1.84 0 % 1.84 3-36 aya uygulanan faiz oranıdır. KKDF %15, BSMV %0 dır.
İpotek Tesis Ücreti 215.94 TL 0 215.94 TL 0 BSMV Alınmaz. Maksimum üçüncü kişilere ipotek tesisi için ödenen ücret kadar tahsil edilir.
07.09.2020
Kredili Mevduat Hesabı Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Faiz Oranı (%) 0 % 1.25 0 % 1.25 KKDF %15, BSMV %5 tir.
Yıllık Toplam Maliyet (%) 0 % 15 0 % 15
01.04.2020
Taşıt Kredisi 0 KM Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Faiz Oranı (%) 0 % 1.59 0 % 1.69 3-60 aya uygulanan faiz oranıdır.KKDF %15, BSMV %5 tir. Kasko bankamızdan yapılmıyorsa faiz oranına %0,05 eklenir
Tahsis Ücreti 0 TL % 0 0 TL % 0.5 Vergiler hariç.
Yıllık Toplam Maliyet (%) 0 % 27.57 0 % 27.57 60 ay vadeli 20.000 TL krediye uygulanan faiz oranına %15 KKDF, %5 BSMV ile tahsis ücreti 105 TL dahil edilerek hesaplanan maliyet oranıdır. Sigorta masrafları müşteri ve taşıt özelliklerine göre değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir
Gecikme Bildirim Ücreti 2.66 TL 0 2.66 TL 0 BSMV Dahil.
27.10.2020
Taşıt Kredisi 2.El Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Tahsis Ücreti 0 TL % 0 0 TL % 0.5 Vergiler hariç.
Yıllık Toplam Maliyet (%) 0 % 27.57 0 % 27.57 60 ay vadeli 20.000 TL krediye uygulanan faiz oranına %15 KKDF, %5 BSMV ile tahsis ücreti 105 TL dahil edilerek hesaplanan maliyet oranıdır. Sigorta masrafları müşteri ve taşıt özelliklerine göre değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir.
Gecikme Bildirim Ücreti 2.66 TL 0 2.66 TL 0 BSMV Dahil
Faiz Oranı (%) 0 % 1.59 0 % 1.69 3-60 aya uygulanan faiz oranıdır. KKDF %15, BSMV %5 tir. Kasko bankamızdan yapılmıyorsa faiz oranına %0,05 eklenir
27.10.2020
Taşıt Teminatlı Kredi Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Faiz Oranı (%) 0 % 1.59 0 % 1.64 3-48 aya uygulanan faiz oranıdır. KKDF %15, BSMV %5 tir. Kasko bankamızdan yapılmıyorsa faiz oranına %0,05 eklenir
Tahsis Ücreti 0 TL % 0 0 TL % 0.5 Vergiler hariç.
Gecikme Bildirim Ücreti 2.66 TL 0 2.66 TL 0 BSMV Dahil
Yıllık Toplam Maliyet (%) 0 % 26.73 0 % 26.73 48 ay vadeli 20.000 TL krediye uygulanan faiz oranına %15 KKDF, %5 BSMV ile tahsis ücreti 105 TL dahil edilerek hesaplanan maliyet oranıdır. Sigorta masrafları müşteri ve taşıt özelliklerine göre değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir.
27.10.2020
Konut Kredisi Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Tahsis Ücreti 0 TL % 0 0 TL % 0.5 Vergi Yok.
Ekspertiz Ücreti 0 TL 0 2992 TL 0 KDV dahil Maksimum üçüncü kişilere ekspertiz raporu hazırlanması için ödenen ücret kadar tahsil edilir.
İpotek Tesis Ücreti 215.94 TL 0 215.94 TL 0 BSMV Alınmaz. Maksimum üçüncü kişilere ipotek tesisi için ödenen ücret kadar tahsil edilir.
Erken Ödeme Tazminatıi (%) 0 % 1 0 % 2 Yalnızca sabit faizli kredilerden alınır. Kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde %1, kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde %2. Ödeme Planı değişikliğinde müşteri lehine faiz indirimi yapılması halinde de alınır.
Yıllık Toplam Maliyet (%) 0 % 23.7 0 % 23.7 120 ay vadeli 100bin TL lik krediye uygulanan faiz oranına;tahsis ücreti 500TL, ekspertiz ücreti 1.200 TL, ipotek tesis ücreti 215,94TL, toplamda 1.915,94TL dahil edilerek hesaplanan maliyet oranıdır.Sigorta masrafları müşteri ve konut özelliklerine göre değiştiğinden hesaplamaya dahil edilmemiştir.
Gecikme Bildirim Ücreti 2.66 TL 0 2.66 TL 0 BSMV dahil
Faiz Oranı (%) 0 % 1.44 0 % 1.74 3-120 aya uygulanan faiz oranıdır. KKDF ve BSMV %0 dır.
27.10.2020
TL Kıymet Virmanında Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
TL Kıymet Virmanında 30 TL % 0.1 300 TL % 0 Virmanlanacak Nominal Üzerinden
30.05.2014
YP Kıymet Virmanında Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
YP Kıymet Virmanında 0 TL % 0.1 300 TL % 0 Virmanlanacak Nominal Üzerinden, YP Komisyon TL Karşılığı Tahsil Edilir.
30.05.2014
Hesap Açılış Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
İlk Hesap Açılışı 0 TL 0 0 TL 0 MKK tarafından hesap açılışlarında alınan bir ücrettir. Vergi Dahil
12.11.2015
Hisse Senedi Saklama Komisyon Bedeli Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Hisse Senedi Saklama Komisyon Bedeli 0 % 0.00125 0 % 0.00125 Piyasa değeri Üzerinden aylık olarak 0,00125%
30.05.2014
Dış Kuruma Virman Ücreti Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Hisse Senedi Üzerinden 5.25 TL 0 5.25 TL 0 Hisse Senedi Üzerinden İşlem Anında Alınır. BSMV Dahil
12.11.2015
Bedelli/ Bedelsiz kullandırım Bedeli Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Bedelli/ Bedelsiz kullandırım Bedeli 0 % 0.05 0 % 0.05 Yeni kıymetin Piyasa değeri üzerinden işlem anında alınır.BSMV Dahil
30.05.2014
Temettü Tahsilat Bedeli Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Temettü Tahsilat Bedeli 0 % 0.05 0 % 0.05 Tahsil edilen temettü ücreti üzerinden işlem anında alınır.BSMV Dahil
30.05.2014
EFT Ücret Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
EFT Ücret 1.000 TL ye kadar 5 TL 0 5 TL 0 Her işlem başına işlem anında alınır.BSMV Hariç
EFT Ücret 1.000 TL- 50.000 TL arası 10 TL 0 10 TL 0 Her işlem başına işlem anında alınır.BSMV Hariç
EFT Ücret 50.000 TL ve üzeri 100 TL 0 100 TL 0 Her işlem başına işlem anında alınır.BSMV Hariç
28.02.2020
Bakım Masrafı/Gider Katkı Payı Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Bakım Masrafı/Gider Katkı Payı 100 TL 0 100 TL 0 Yılda bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilmektedir.BSMV Dahil
20.02.2019
Hazine Bonosu İhale Katılım Komisyonu Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
50.000 TLye Kadar 0 % 0.1 0 % 0.2 Talep Tutarlarından
50.000 TL Üzeri 0 TL % 0.05 300 TL % 0 Talep Tutarlarından
30.05.2014
Hisse senedi Alım-Satım Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
ADKdan Hisse senedi Alım-Satım 0 % 0.12 0 % 0.12 0,125%
30.05.2014
Kredili Mevduat Hesapları Gecikme Bildirim Ücreti Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Kredili Mevduat Hesapları Gecikme Bildirim Ücreti 2.66 TL 0 2.66 TL 0 BSMV Dahil
13.01.2015
TL/YP Vadesiz Tasarruf Mevduat Hesapları (3Aylık) Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Hesap İşletim Ücreti 0 TL 0 0 TL 0 Maaş Paketi-Yatırımcı Paket-Otomatik Paket, ikinci Bahar Emekli Paketi Müşterilerine, Bankamız Emeklilerine, Sandık Emeklilerine ücretsiz. BSMV Hariç. Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilere %100 istisna uygulanır.
28.02.2020
TL Vadesiz Kredili Mevduat Hesapları (3Aylık) Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Hesap İşletim Ücreti 0 TL 0 0 TL 0 Maaş Paketi-Yatırımcı Paket-Otomatik Paket, ikinci Bahar Emekli Paketi Müşterilerine, Bankamız Emeklilerine, Sandık Emeklilerine ücretsiz. BSMV Hariç. Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilere %100 istisna uygulanır.
28.02.2020
Müşteri Ekstre Masrafı Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Hesap 2.78 TL 0 2.78 TL 0 Ekstre Başına (Bireysel), e-mail ekstreler ücretsizdir. BSMV Dahil
Yatırım Ekstresi 7.56 TL 0 7.56 TL 0 Ekstre Başına (Bireysel) BSMV Dahil
Kredili Mevduat Hesapları Ekstresi 0 TL 0 0 TL 0 Ekstreler ücretsizdir.
05.04.2019
YP Vadesiz Tasarruf Mevduat Hesapları Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Hesap İşletim Ücreti 0 TL 0 0 TL 0 Maaş Paketi-Yatırımcı Paket-Otomatik Paket, ikinci Bahar Emekli Paketi Müşterilerine, Bankamız Emeklilerine, Sandık Emeklilerine, anlaşmalı Memursen konfederasyonu sendika üyelerine ücretsiz. BSMV Hariç. Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilere %100 istisna uygulanır.
28.02.2020
Arşiv-Araştırma Ücreti Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Arşiv-Araştırma Ücreti 6.3 TL 0 6.3 TL 0 Sözleşme, dekont, işlem fişi ve benzeri dokümanların bir örneğinin talep edilmesi ve düzenlenme tarihinden 1 yılın üzerinde süre geçmesi durumda tahsil edilmektedir. Düzenlenme tarihinden bir yıl içerisindeki taleplerden ücret alınmaz. BSMV Dahil
12.04.2019
Para Yatırma TL/YP Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Para Yatırma TL/YP 0 TL % 0 0 TL % 0
20.03.2020
Kasadan İsme TL/YP Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Kasadan İsme TL/YP 1.000 TL ye kadar 2.5 TL 0 2.5 TL 0 Bankamız Emeklilerinden, Sandık Emeklilerinden ücret alımaz.Kendi hesaplarından yapılan virman ve Bireysel Kredi Taksit ödemeleri hariç. BSMV Hariç
Kasadan İsme TL/YP 1.000 TL- 50.000 TL arası 5 TL 0 5 TL 0 Bankamız Emeklilerinden, Sandık Emeklilerinden ücret alımaz.Kendi hesaplarından yapılan virman ve Bireysel Kredi Taksit ödemeleri hariç. BSMV Hariç
Kasadan İsme TL/YP 50.000 TL ve üzeri 50 TL 0 50 TL 0 Bankamız Emeklilerinden, Sandık Emeklilerinden ücret alımaz.Kendi hesaplarından yapılan virman ve Bireysel Kredi Taksit ödemeleri hariç. BSMV Hariç
20.03.2020
Hesaptan İsme TL/YP Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Hesaptan İsme TL/YP 1.000 TL ye kadar 2.5 TL 0 2.5 TL 0 Banka/İştirak/Sandık çalışanlarından ve emeklilerinden ücret alımaz.Kendi hesaplarından yapılan virman ve Bireysel Kredi Taksit ödemeleri hariç. BSMV Hariç
Hesaptan İsme TL/YP 50.000 TL ve üzeri 50 TL 0 50 TL 0 Banka/İştirak/Sandık çalışanlarından ve emeklilerinden ücret alımaz.Kendi hesaplarından yapılan virman ve Bireysel Kredi Taksit ödemeleri hariç. BSMV Hariç
Hesaptan İsme TL/YP 1.000 TL- 50.000 TL arası 5 TL 0 5 TL 0 Banka/İştirak/Sandık çalışanlarından ve emeklilerinden ücret alımaz.Kendi hesaplarından yapılan virman ve Bireysel Kredi Taksit ödemeleri hariç. BSMV Hariç
20.03.2020
Hesaptan Hesaba TL/YP Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Hesaptan Hesaba TL/YP 1.000 TL ye kadar 2.5 TL 0 2.5 TL 0 Banka/İştirak/Sandık çalışanlarından ve emeklilerinden ücret alımaz.Kendi hesaplarından yapılan virman ve Bireysel Kredi Taksit ödemeleri hariç. BSMV Hariç
Hesaptan Hesaba TL/YP 50.000 TL ve üzeri 50 TL 0 50 TL 0 Banka/İştirak/Sandık çalışanlarından ve emeklilerinden ücret alımaz.Kendi hesaplarından yapılan virman ve Bireysel Kredi Taksit ödemeleri hariç. BSMV Hariç
Hesaptan Hesaba TL/YP 1.000 TL- 50.000 TL arası 5 TL 0 5 TL 0 Banka/İştirak/Sandık çalışanlarından ve emeklilerinden ücret alımaz.Kendi hesaplarından yapılan virman ve Bireysel Kredi Taksit ödemeleri hariç. BSMV Hariç
20.03.2020
ATM'den Havale Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
ATMden Havale 1.000 TL ye kadar 1 TL 0 1 TL 0 BSMV Hariç.
ATMden Havale 1.000 TL- 50.000 TL arası 2.5 TL 0 2.5 TL 0 BSMV Hariç.
ATMden Havale 50.000 TL ve üzeri 25 TL 0 25 TL 0 BSMV Hariç.
20.03.2020
Para Çekme TL/YP Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Başka Şubeden Para Çekme 25 TL % 0.2 50 TL % 0.2 BSMV Dahil. Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimize %100 istisna uygulanır.
20.03.2020
Telefon Bankacılığı Havale Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Tüm Havaleler 1.000 TL ye kadar 2.5 TL 0 2.5 TL 0 İkinci Bahar Emekli Paketi Müşterilerine %100 istisna uygulanır.Kendi hesapları arasında yapılan virman ücretsiz..BSMV Hariç
Tüm Havaleler 1.000 TL- 50.000 TL arası 5 TL 0 5 TL 0 İkinci Bahar Emekli Paketi Müşterilerine %100 istisna uygulanır.Kendi hesapları arasında yapılan virman ücretsiz..BSMV Hariç
Tüm Havaleler 50.000 TL ve üzeri 50 TL 0 50 TL 0 İkinci Bahar Emekli Paketi Müşterilerine %100 istisna uygulanır.Kendi hesapları arasında yapılan virman ücretsiz..BSMV Hariç
20.03.2020
İnternet Bankacılığı Havale Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
1.000 TL ye kadar 0.5 TL 0 0.5 TL 0 Personele, İkinci Bahar Emekli Paketi Müşterilerine,anlaşmalı Memursen konfederasyonu sendika üyelerine %100 istisna uygulanır.Kendi hesapları arasında yapılan virman ücretsizdir. BSMV Hariç
50.000 TL ve üzeri 12.5 TL 0 12.5 TL 0 Personele, İkinci Bahar Emekli Paketi Müşterilerine,anlaşmalı Memursen konfederasyonu sendika üyelerine %100 istisna uygulanır.Kendi hesapları arasında yapılan virman ücretsizdir. BSMV Hariç
1.000 TL - 50.000 TL arası 1 TL 0 1 TL 0 Personele, İkinci Bahar Emekli Paketi Müşterilerine,anlaşmalı Memursen konfederasyonu sendika üyelerine %100 istisna uygulanır.Kendi hesapları arasında yapılan virman ücretsizdir. BSMV Hariç
20.03.2020
Mobil Bankacılık Havale Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Tüm Havaleler 1.000 TL ye kadar 0.5 TL 0 0.5 TL 0 Anlaşmalı Memursen konfederasyonu sendika üyelerine %100 istisna uygulanır.Kendi hesapları arasında yapılan virman ücretsizdir. BSMV Hariç
Tüm Havaleler 1.000 TL- 50.000 TL arası 1 TL 0 1 TL 0 Anlaşmalı Memursen konfederasyonu sendika üyelerine %100 istisna uygulanır.Kendi hesapları arasında yapılan virman ücretsizdir. BSMV Hariç
Tüm Havaleler 50.000 TL ve üzeri 12.5 TL 0 12.5 TL 0 Anlaşmalı Memursen konfederasyonu sendika üyelerine %100 istisna uygulanır.Kendi hesapları arasında yapılan virman ücretsizdir. BSMV Hariç
20.03.2020
Mobil Bankacılıktan Hesaptan Cebe Para Gönderme Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Hesaptan Cebe Para Gönderme 50.000 TL ve üzeri 12.5 TL 0 12.5 TL 0 BSMV Hariç.
Hesaptan Cebe Para Gönderme 1.000 TL- 50.000 TL arası 1 TL 0 1 TL 0 BSMV Hariç.
Hesaptan Cebe Para Gönderme 1.000 TL ye kadar 0.5 TL 0 0.5 TL 0 BSMV Hariç.
20.03.2020
Bankamız ATMleri Hesaptan Cebe Para Gönderme Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Hesaptan Cebe Para Gönderme 1.000 TL- 50.000 TL arası 2.5 TL 0 2.5 TL 0 BSMV Hariç.
Hesaptan Cebe Para Gönderme 50.000 TL ve üzeri 25 TL 0 25 TL 0 BSMV Hariç.
Hesaptan Cebe Para Gönderme 1.000 TL ye kadar 1 TL 0 1 TL 0 BSMV Hariç.
20.03.2020
İnternet Bankacılığından Hesaptan Cebe Para Gönderme Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Hesaptan Cebe Para Gönderme 50.000 TL ve üzeri 12.5 TL 0 12.5 TL 0 BSMV Hariç.
Hesaptan Cebe Para Gönderme 1.000 TL ye kadar 0.5 TL 0 0.5 TL 0 BSMV Hariç.
Hesaptan Cebe Para Gönderme 1.000 TL- 50.000 TL arası 1 TL 0 1 TL 0 BSMV Hariç.
20.03.2020
Telefon Bankacılığından Hesaptan Cebe Para Gönderme Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Hesaptan Cebe Para Gönderme 1.000 TL ye kadar 2.5 TL 0 2.5 TL 0 BSMV Hariç.
Hesaptan Cebe Para Gönderme 50.000 TL ve üzeri 50 TL 0 50 TL 0 BSMV Hariç.
Hesaptan Cebe Para Gönderme 1.000 TL- 50.000 TL arası 5 TL 0 5 TL 0 BSMV Hariç.
20.03.2020
Para Çekme YP Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Para Çekme YP 0 % 0 0 % 0 YP Efektif para çekme işlemlerinde masraf alınmamaktadır.
24.08.2020
Hesaptan Yapılan EFT Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Şubeden Yapılan EFT 1.000 TL ye kadar 5 TL 0 5 TL 0 Bankamız Emeklilerinden, Sandık Emeklilerinden ücret alımaz.BSMV Hariç
Şubeden Yapılan EFT 50.000 TL ve üzeri 100 TL 0 100 TL 0 Bankamız Emeklilerinden, Sandık Emeklilerinden ücret alımaz.BSMV Hariç
Şubeden Yapılan EFT 1.000 TL- 50.000 TL arası 10 TL 0 10 TL 0 Bankamız Emeklilerinden, Sandık Emeklilerinden ücret alımaz.BSMV Hariç
20.03.2020
İsme Gönderilen EFT Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Şubeden Yapılan EFT 1.000 TL ye kadar 5 TL 0 5 TL 0 Bankamız Emeklilerinden, Sandık Emeklilerinden ücret alımaz.BSMV Hariç
Şubeden Yapılan EFT 50.000 TL ve üzeri 100 TL 0 100 TL 0 Bankamız Emeklilerinden, Sandık Emeklilerinden ücret alımaz.BSMV Hariç
Şubeden Yapılan EFT 1.000 TL- 50.000 TL arası 10 TL 0 10 TL 0 Bankamız Emeklilerinden, Sandık Emeklilerinden ücret alımaz.BSMV Hariç
20.03.2020
İsme Gelen EFT Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Kasadan Ödeme 50.4 TL 0 50.4 TL 0 BSMV Dahil
20.03.2020
Sistem Kapandıktan Sonra Yapılan EFT Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
(17.20) dan Sonra Yapılan EFTler 1.000 TL ye kadar 7.5 TL 0 7.5 TL 0 Müşteri segmenti ve alınan onaylar dikkate alınmaz. Şube Performansına azami tutar yansıtılır. BSMV Hariç
(17.20) dan Sonra Yapılan EFTler 1.000 TL- 50.000 TL arası 15 TL 0 15 TL 0 Müşteri segmenti ve alınan onaylar dikkate alınmaz. Şube Performansına azami tutar yansıtılır. BSMV Hariç
(17.20) dan Sonra Yapılan EFTler 50.000 TL ve üzeri 150 TL 0 150 TL 0 Müşteri segmenti ve alınan onaylar dikkate alınmaz. Şube Performansına azami tutar yansıtılır. BSMV Hariç
20.03.2020
Haber Verme Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
EFT için Haber Verme 2.25 TL 0 2.25 TL 0 BSMV Dahil
20.03.2020
İade Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
İade Mesajı ile EFT İşlemi Yapılması 0 TL 0 0 TL 0 ücretsiz
20.03.2020
İnternet Bankacılığında EFT Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Tüm EFTler (09:00-15:59 arası EFTler) 1.000 TL ye kadar 1 TL 0 1 TL 0 İkinci Bahar Emekli Paketi Müşterilerine,anlaşmalı Memursen konfederasyonu sendika üyelerine %100 istisna uygulanır.Kendi hesapları arasında yapılan virman ücretsizdir. BSMV Hariç
Tüm EFTler (09:00-15:59 arası EFTler) 50.000 TL ve üzeri 25 TL 0 25 TL 0 İkinci Bahar Emekli Paketi Müşterilerine,anlaşmalı Memursen konfederasyonu sendika üyelerine %100 istisna uygulanır.Kendi hesapları arasında yapılan virman ücretsizdir. BSMV Hariç
Tüm EFTler (09:00-15:59 arası EFTler) 1.000 TL- 50.000 TL arası 2 TL 0 2 TL 0 İkinci Bahar Emekli Paketi Müşterilerine,anlaşmalı Memursen konfederasyonu sendika üyelerine %100 istisna uygulanır.Kendi hesapları arasında yapılan virman ücretsizdir. BSMV Hariç
20.03.2020
Telefon Bankacılığında EFT Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Tüm EFTler (09:00-15:59 arası EFTler) 1.000TL ye kadar 5 TL 0 5 TL 0 İkinci Bahar Emekli Paketi Müşterilerin %100 istisna uygulanır.BSMV Hariç
Tüm EFTler (09:00-15:59 arası EFTler) 50.000 TL ve üzeri 100 TL 0 100 TL 0 İkinci Bahar Emekli Paketi Müşterilerin %100 istisna uygulanır.BSMV Hariç
Tüm EFTler (09:00-15:59 arası EFTler) 1.000 TL- 50.000 TL arası 10 TL 0 10 TL 0 İkinci Bahar Emekli Paketi Müşterilerin %100 istisna uygulanır.BSMV Hariç
20.03.2020
Mobil Bankacılıktan EFT Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Tüm EFTler (09:00-15:59 arası EFTler) 1.000 TL ye kadar 1 TL 0 1 TL 0 Anlaşmalı Memursen konfederasyonu sendika üyelerine %100 istisna uygulanır.BSMV Hariç
Tüm EFTler (09:00-15:59 arası EFTler) 1.000 TL - 50.000 TL arası 2 TL 0 2 TL 0 Anlaşmalı Memursen konfederasyonu sendika üyelerine %100 istisna uygulanır.BSMV Hariç
Tüm EFTler (09:00-15:59 arası EFTler) 50.000 TL ve üzeri 25 TL 0 25 TL 0 Anlaşmalı Memursen konfederasyonu sendika üyelerine %100 istisna uygulanır.BSMV Hariç
20.03.2020
Kıymetli Maden Transferleri Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Altın EFT Gönderilmesi (501 gr ve üzeri) 0 TL % 0.0115 0 TL % 0.0115 İşlemin onbinde 1.15i olarak TL karşılığı üzerinden işlem anında müşterinin TL cinsi vadesiz hesabından tahsil edilir.BSMV Hariç.
Altın EFT Gönderilmesi (1-10 gr) 2.19 TL 0 2.19 TL 0 Altın transferi için İşlem anında müşterinin TL cinsi vadesiz hesabından tahsil edilir. BSMV Hariç.
Altın EFT Gönderilmesi (251-500 gr) 5.48 TL 0 5.48 TL 0 Altın transferi için İşlem anında müşterinin TL cinsi vadesiz hesabından tahsil edilir. BSMV Hariç.
Altın EFT Gönderilmesi (11-100 gr) 3.29 TL 0 3.29 TL 0 Altın transferi için İşlem anında müşterinin TL cinsi vadesiz hesabından tahsil edilir. BSMV Hariç.
Altın EFT Gönderilmesi (101-250 gr) 4.38 TL 0 4.38 TL 0 Altın transferi için İşlem anında müşterinin TL cinsi vadesiz hesabından tahsil edilir. BSMV Hariç.
20.03.2020
İnternet Bankacılığında Geç EFT Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Tüm EFTler (16:00-17:20 arası EFTler) 1.000 TL - 50.000 TL arası 3 TL 0 3 TL 0 İkinci Bahar Emekli Paketi Müşterilerine ,anlaşmalı Memursen konfederasyonu sendika üyelerine %100 istisna uygulanır.BSMV Hariç
Tüm EFTler (16:00-17:20 arası EFTler) 1.000 TL ye kadar 1.5 TL 0 1.5 TL 0 İkinci Bahar Emekli Paketi Müşterilerine ,anlaşmalı Memursen konfederasyonu sendika üyelerine %100 istisna uygulanır.BSMV Hariç
Tüm EFTler (16:00-17:20 arası EFTler) 50.000 TL ve üzeri 37.5 TL 0 37.5 TL 0 İkinci Bahar Emekli Paketi Müşterilerine ,anlaşmalı Memursen konfederasyonu sendika üyelerine %100 istisna uygulanır.BSMV Hariç
20.03.2020
Hesaba gönderilen EFT Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
EFT için Swift gönderme 37.5 USD % 0 37.5 USD % 0 EFT detaylarının bildirimi için EFT üzerinden Swift mesaj gönderme (Kurumlara gönderilen), Herbir EFT için. BSMV Dahil
20.03.2020
ATMden EFT Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
ATMden EFT (09:00-15:59 arası EFTler) 1.000 TL ye kadar 2 TL 0 2 TL 0 Bankamız Emeklisi, Sandık Emeklisi %100 istisna uygulanır. BSMV Hariç
ATMden EFT (09:00-15:59 arası EFTler) 50.000 TL ve üzeri 50 TL 0 50 TL 0 Bankamız Emeklisi, Sandık Emeklisi %100 istisna uygulanır. BSMV Hariç
ATMden EFT (09:00-15:59 arası EFTler) 1.000 TL- 50.000 TL arası 5 TL 0 5 TL 0 Bankamız Emeklisi, Sandık Emeklisi %100 istisna uygulanır. BSMV Hariç
20.03.2020
Mobil Bankacılıktan Geç EFT Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Tüm EFTler (16:00-17:20 arası EFTler) 50.000 TL ve üzeri 37.5 TL 0 37.5 TL 0 Anlaşmalı Memursen konfederasyonu sendika üyelerine %100 istisna uygulanır.BSMV Hariç
Tüm EFTler (16:00-17:20 arası EFTler) 1.000 Tl ye kadar 1.5 TL 0 1.5 TL 0 Anlaşmalı Memursen konfederasyonu sendika üyelerine %100 istisna uygulanır.BSMV Hariç
Tüm EFTler (16:00-17:20 arası EFTler) 1.000 TL - 50.000 TL arası 3 TL 0 3 TL 0 Anlaşmalı Memursen konfederasyonu sendika üyelerine %100 istisna uygulanır.BSMV Hariç
20.03.2020
ATMden Geç EFT Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
16:00-17:20 arası EFTler 1.000 TL ye kadar 3 TL 0 3 TL 0 Bankamız Emeklisi, Sandık Emeklisi %100 istisna uygulanır. BSMV Hariç
16:00-17:20 arası EFTler 1.000 TL- 50.000 TL arası 7.5 TL 0 7.5 TL 0 Bankamız Emeklisi, Sandık Emeklisi %100 istisna uygulanır. BSMV Hariç
16:00-17:20 arası EFTler 50.000 TL ve üzeri 75 TL 0 75 TL 0 Bankamız Emeklisi, Sandık Emeklisi %100 istisna uygulanır. BSMV Hariç
20.03.2020
Sorgulama Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Muhabir Banka Havale Sorgulama 31.5 USD/EUR % 0.5 31.5 USD/EUR % 0.5 SWIFT Masrafı.BSMV Dahil
20.03.2020
YP Giden Havale Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
1 $ ve Üzeri 31.5 USD % 0.5 252 USD % 0.5 X USD veya Muadili +30 TL.BSMV Dahil
20.03.2020
YP Gelen Havale Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
USD/ EUR dışındaki diğer para birimleri için 31.5 USD 0 31.5 USD 0 30 USD veya Muadili YP. Bankamız Personeli ve Emeklisi, Sandık Çalışanı ve Emeklisi, İştirak Çalışanı ve Emeklisine %100 istisna uygulanır. BSMV Dahil
USD/ EUR para birimleri için 30 USD % 0.5 240 USD % 0.5 Bankamız Personeli ve Emeklisi, Sandık Çalışanı ve Emeklisi, İştirak Çalışanı ve Emeklisine %100 istisna uygulanır.BSMV Hariç
20.03.2020
İnternet Bankacılığı Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
İnternet Bankacılığı Swift 90 TL 0 90 TL 0 90,00 TL Muadili yabancı para ve yasal vergisi.BSMV Dahil
20.03.2020
Telefon Bankacılığı Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Telefon Bankacılığı Swift 90 TL 0 90 TL 0 90,00 TL Muadili yabancı para ve yasal vergisi.BSMV Dahil
20.03.2020
ATM Kartı Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Para Çekme 0.99 TL % 1.09 0.99 TL % 1.09 %1,09+0,99 TL BSMV hariç alınmaktadır. Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimizden alınmaz.
Bakiye Sorma 0.27 TL % 0 0.27 TL % 0 Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilere istisna uygulanır. Bankamız ve Sandık emeklilerine ücretsiz.BSMV Dahil.
Diğer Banka ATMleri Para Yatırma 0.99 TL % 1.09 0.99 TL % 1.09 %1,09+0,99 TL BSMV hariç
Diğer Banka ATMleri KK Borç Ödeme 0.99 TL % 1.09 0.99 TL % 1.09 %1,09+0,99 TL BSMV hariç
05.12.2019
Kartsız Para Yatırma Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
1.000 TLye kadar 1 TL 0 1 TL 0 BSMV Hariç.
1.000 TL - 50.000 TL arası 2.5 TL 0 2.5 TL 0 BSMV Hariç.
Hafta içi 08.00-18.00 saatleri dışında, hafta sonu ve tatil günlerinde 1.000 TL - 50.000 TL arası 5 TL 0 5 TL 0 BSMV Hariç.
Hafta içi 08.00-18.00 saatleri dışında, hafta sonu ve tatil günlerinde 1.000 TLye kadar 1.5 TL 0 1.5 TL 0 BSMV Hariç.
02.03.2020
ATM Kartı Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Para Çekme 0 TL % 0 0 TL % 0 ücretsiz
Bakiye Sorma 0 TL % 0 0 TL % 0 ücretsiz
05.04.2011
DCC İşlemi Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Para Çekme 0 TL % 9.5 0 TL % 0 BSMV Hariç
28.02.2019
ATM Limit Üstü Para Çekme Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
ATM Limit Üstü Para Çekme 4.76 TL % 1 4.76 TL % 1 Günlük Maksimum para çekme limiti üzerindeki işlemlerden, sadece aşan tutar için ücret alınır. BSMV Hariç. Bankamız çalışanına, bankamız emeklisine ve sandık emeklisine, emekli maaş ve ikinci bahar emekli paketi müşterilerine %100 istisna uygulanır.
21.06.2015
ATM Kartı Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Para Çekme 11.43 TL % 0 11.43 TL % 0 BSMV Hariç.
05.04.2019
Düzenli ödeme Talimatı Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Şubeden- Havale 1.000 TL ye kadar 2.5 TL 0 2.5 TL 0 İşlem Başına_BSMV Hariç, Bankamız emeklilerinden,Sandık Emeklilerinden ücret alınmaz.
İnternet Bankacılığı- Havale 1.000 TL ye kadar 0.5 TL 0 0.5 TL 0 İşlem Başına_Personel Ücretsiz, BSMV Hariç
Şubeden -EFT 1.000 TL ye kadar 5 TL 0 5 TL 0 İşlem Başına_BSMV Hariç, Bankamız emeklilerinden,Sandık Emeklilerinden ücret alınmaz.
Kredi Kartından 0 TL % 1.25 0 TL % 1.25 İşlem Başına_BSMV Hariç
İnternet Bankacılığı- EFT 1.000 TL ye kadar 1 TL 0 1 TL 0 İşlem Başına_Personel Ücretsiz, BSMV Hariç
Telefon Bankacılığı 1.000 TL ye kadar 5 TL 0 5 TL 0 İşlem Başına_Personel Ücretsiz, BSMV Hariç
İnternet Bankacılığı- EFT 1.000 TL- 50.000 TL arası 2 TL 0 2 TL 0 İşlem Başına_Personel Ücretsiz, BSMV Hariç
Mobil Bankacılık 0 TL 0 0 TL 0 Ücretsiz
Şubeden- Havale 1.000 TL- 50.000 TL arası 5 TL 0 5 TL 0 İşlem Başına_BSMV Hariç, Bankamız emeklilerinden,Sandık Emeklilerinden ücret alınmaz.
Şubeden -EFT 1.000 TL- 50.000 TL arası 10 TL 0 10 TL 0 İşlem Başına_BSMV Hariç, Bankamız emeklilerinden,Sandık Emeklilerinden ücret alınmaz.
Şubeden -EFT 50.000 TL ve üzeri 100 TL 0 100 TL 0 İşlem Başına_BSMV Hariç, Bankamız emeklilerinden,Sandık Emeklilerinden ücret alınmaz.
İnternet Bankacılığı- Havale 1.000 TL- 50.000 TL arası 1 TL 0 1 TL 0 İşlem Başına_Personel Ücretsiz, BSMV Hariç
İnternet Bankacılığı- Havale 50.000 TL ve üzeri 12.5 TL 0 12.5 TL 0 İşlem Başına_Personel Ücretsiz, BSMV Hariç
İnternet Bankacılığı- EFT 50.000 TL ve üzeri 25 TL 0 25 TL 0 İşlem Başına_Personel Ücretsiz, BSMV Hariç
Telefon Bankacılığı 1.000 TL- 50.000 TL arası 10 TL 0 10 TL 0 İşlem Başına_Personel Ücretsiz, BSMV Hariç
Telefon Bankacılığı 50.000 TL ve üzeri 100 TL 0 100 TL 0 İşlem Başına_Personel Ücretsiz, BSMV Hariç
Şubeden- Havale 50.000 TL ve üzeri 50 TL 0 50 TL 0 İşlem Başına_BSMV Hariç, Bankamız emeklilerinden,Sandık Emeklilerinden ücret alınmaz.
01.04.2020
Kurum Ödemeleri - İnternet Bank.,Mobil Şube,Telefon Bank.,ATM Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Fatura Ödemeleri 0 TL 0 3 TL 0 Fatura Başına, BSMV Dahil
17.04.2019
Kurum Ödemeleri - POStan Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Fatura Ödemeleri 1 TL 0 1 TL 0 Fatura Başına, BSMV Dahil
24.09.2014
Kurum Ödemeleri - Gişe Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Fatura Ödemeleri 1 TL 0 3 TL 0 Fatura Başına, BSMV Dahil
17.04.2019
Referans Mektubu Düzenleme Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Yurt İçi/Yurt Dışı Muhataba Hitaben Düzenlenenler 262.5 TL 0 525 TL 0 BSMV Dahil (Konsolosluk Yazılarından ücret alınmamaktadır.)
05.12.2019
Para Transferi (EUR) Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Para Transferi (EUR) 10 EUR 0 220 EUR 0 İşlem yapılan ülkeye göre ve işlemin zamanına göre değişiklik gösterebilir.
10.06.2020
Para Transferi (TL) Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Para Transferi (TL) 11 TL 0 556 TL 0 İşlem yapılan ülkeye göre ve işlemin zamanına göre değişiklik gösterebilir.
10.06.2020
Para Transferi (USD) Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Para Transferi (USD) 3 USD 0 337 USD 0 İşlem yapılan ülkeye göre ve işlemin zamanına göre değişiklik gösterebilir.
10.06.2020
Şeker Bonus Kart Ekstre Borç Ödemelerinde Ekstreye Yansıtılacak Masraf Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Şeker Bonus Kart Ekstre Borç Ödemelerinde Ekstreye Yansıtılacak Masraf 0.95 TL 0 3.81 TL 0 PTT online şubelerinden yapılan kredi kartı ödemelerinden işlem başına alınan ücrettir. İşlem ücretleri kurum ile banka arasında yapılan anlaşma ve kanal bazında farklılaşmaktadır.BSMV Hariç
20.03.2020
Teminat Mektubu-Mahkemelere Hitaben Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Teminat Mektubu-Mahkemelere Hitaben 288 TL % 2 0 TL % 2 Bireysel Müşterilere verilen teminat mektubudur. Yıllık tahsilat yapılır. BSMV Hariç
28.02.2019
KKB Risk Raporu Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
KKB Risk Raporu 10.5 TL 0 10.5 TL 0 BSMV Dahil
26.02.2014
KKB Risk Raporu-İnternetten Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
KKB Risk Raporu-İnternetten 9 TL 0 9 TL 0 BSMV Dahil
09.01.2018
TBB Risk Raporu Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
TBB Risk Raporu 10.5 TL 0 10.5 TL 0 BSMV Dahil
26.02.2014
Hesaptan TL/YP Para Çekme Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Hesaptan TL/YP Para Çekme 8 TL % 0.2 30 TL % 0.2 Müşterilerin Aktifbank hesaplarından TLŞ ve YP para çekme işlemleridir. BSMV Dahil
19.11.2014
Aktifbank Çeklerinin ödenmesi Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Aktifbank Çeklerinin ödenmesi 20 TL % 0.1 70 TL % 0.1 Müşterilerin Aktifbank hesaplarından keşideli çeklerinin ödenmesi işlemidir. BSMV Dahil
19.11.2014
SGK ve Bağkur Ödemeleri - ATM Kartı Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
SGK ve Bağkur Ödemeleri - ATM Kartı 0 TL % 0 0 TL % 0 İşlem Başıne, BSMV Dahil
17.02.2015
SGK ve Bağkur Ödemeleri - Kredi Kartı Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
SGK ve Bağkur Ödemeleri - Kredi Kartı 1 TL % 0 0 TL % 1.5 İşlem Başına, 100 TL ye kadar 1. TL, 100 TL ve Üzeri %1,5 , BSMV Dahil
17.02.2015
Ticari Paketler Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Yılda 250 Karekodlu Çek Raporu 150 TL 0 150 TL 0 BSMV Dahil
Yılda 10 Rapor 82.6 TL 0 82.6 TL 0 BSMV Dahil
Yılda 25 Rapor 165.2 TL 0 165.2 TL 0 BSMV Dahil
Yılda 5000 Rapor 17250 TL 0 17250 TL 0 BSMV Dahil
Yılda 500 Teminat Mektubu Durum Sorgulama 1262.71 TL 0 1262.71 TL 0 BSMV Dahil
Yılda 1000 Teminat Mektubu Durum Sorgulama 1898.31 TL 0 1898.31 TL 0 BSMV Dahil
Yılda 100 Not 295 TL 0 295 TL 0 BSMV Dahil
Yılda 1000 Rapor 3800 TL 0 3800 TL 0 BSMV Dahil
Yılda 100 Teminat Mektubu Durum Sorgulama 315.25 TL 0 315.25 TL 0 BSMV Dahil
Yılda 50 Karekodlu Çek Raporu 30 TL 0 30 TL 0 BSMV Dahil
Yılda 1000 Karekodlu Çek Raporu 600 TL 0 600 TL 0 BSMV Dahil
Yılda 50 Rapor 264.83 TL 0 264.83 TL 0 BSMV Dahil
Yılda 500 Rapor 2000 TL 0 2000 TL 0 BSMV Dahil
Yılda 10000 Rapor 31000 TL 0 31000 TL 0 BSMV Dahil
Yılda 50 Çek Raporu 230.08 TL 0 230.08 TL 0 BSMV Dahil
Yılda 250 Çek Raporu 514.83 TL 0 514.83 TL 0 BSMV Dahil
Yılda 10 Karekodlu Çek Raporu 6 TL 0 6 TL 0 BSMV Dahil
Yılda 100 Rapor 460.17 TL 0 460.17 TL 0 BSMV Dahil
18.01.2019
Bireysel Paketler Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Premium 180 TL 0 180 TL 0 BSMV Dahil
Klasik 77.88 TL 0 77.88 TL 0 BSMV Dahil
Gold Danışmanlık 110.03 TL 0 110.03 TL 0 BSMV Dahil
Gold Takipçi 113.28 TL 0 113.28 TL 0 BSMV Dahil
18.01.2019
Şans Oyunu Ödemeleri Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Şans Oyunu Ödemeleri 0 TL 0 1.5 TL 0 Anlaşmaya göre farklılık göstermektedir ( BSMV Dahil)
02.01.2019
Platinium Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Nakit Avans Faiz Oranı 0 % 1.25 0 % 1.25
Alışveriş Faizi 0 % 1.25 0 % 1.25
Gecikme Faizi 0 % 1.55 0 % 1.55
Gecikme Ücreti 0 TL 0 0 TL 0 BSMV Dahil
Yıllık Ücret 0 TL 0 0 TL 0 BSMV Dahil
Kart Yenileme Ücreti 9.52 TL 0 9.52 TL 0 Bir takvim yılında vade yenileme hariç 3.yenileme ve sonrasında alınır. BSMV Hariç
Ek Kart Ücreti 0 TL 0 0 TL 0 BSMV Dahil
Ek Kart Yenileme Ücreti 9.52 TL 0 9.52 TL 0 Bir takvim yılında vade yenileme hariç 3.yenileme ve sonrasında alınır. BSMV Hariç
Hesap Ekstre Ücreti 0 TL 0 TL ücretsiz
Yurtdışı Nakit Avans Ücreti 0.58 USD % 1 0.58 USD % 2.88 Diğer Banka ATMlerinden yapılan işlemlerde %2.88+0.58 TL ücret alınır. Taksitli Nakit Avans işlemlerinden ücret alınmaz. BSMV Hariç
Yurtiçi Nakit Avans Ücreti 0.58 TL % 1 0.58 TL % 2.88 Diğer Banka ATMlerinden yapılan işlemlerde %2.88+0.58 TL ücret alınır. Taksitli Nakit Avans işlemlerinden ücret alınmaz. BSMV Hariç
Peşine Taksit 0 % 1.25 0 % 1.25
Limit Aşım Faizi 0 % 1.25 0 % 1.25
01.04.2020
Gold Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Nakit Avans Faiz Oranı 0 % 1.25 0 % 1.25
Alışveriş Faizi 0 % 1.25 0 % 1.25
Gecikme Faizi 0 % 1.55 0 % 1.55
Gecikme Ücreti 0 TL 0 0 TL 0 BSMV Dahil
Yıllık Ücret 0 TL 0 0 TL 0 BSMV Dahil
Kart Yenileme Ücreti 9.52 TL 0 9.52 TL 0 Bir takvim yılında vade yenileme hariç 3.yenileme ve sonrasında alınır. BSMV Hariç
Ek Kart Ücreti 0 TL 0 0 TL 0 BSMV Dahil
Ek Kart Yenileme Ücreti 9.52 TL 0 9.52 TL 0 Bir takvim yılında vade yenileme hariç 3.yenileme ve sonrasında alınır. BSMV Hariç
Hesap Ekstre Ücreti 0 TL 0 TL ücretsiz
Yurtdışı Nakit Avans Ücreti 0.58 USD % 1 0.58 USD % 2.88 Diğer Banka ATMlerinden yapılan işlemlerde %2.88+0.58 TL ücret alınır. Taksitli Nakit Avans işlemlerinden ücret alınmaz. BSMV Hariç
Yurtiçi Nakit Avans Ücreti 0.58 TL % 1 0.58 TL % 2.88 Diğer Banka ATMlerinden yapılan işlemlerde %2.88+0.58 TL ücret alınır. Taksitli Nakit Avans işlemlerinden ücret alınmaz. BSMV Hariç
Limit Aşım Faizi 0 % 1.25 0 % 1.25
Peşine Taksit 0 % 1.25 0 % 1.25
01.04.2020
Klasik Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Nakit Avans Faiz Oranı 0 % 1.25 0 % 1.25
Alışveriş Faizi 0 % 1.25 0 % 1.25
Gecikme Faizi 0 % 1.55 0 % 1.55
Gecikme Ücreti 0 TL 0 0 TL 0 BSMV Dahil
Yıllık Ücret 0 TL 0 0 TL 0 BSMV Dahil
Kart Yenileme Ücreti 9.52 TL 0 9.52 TL 0 Bir takvim yılında vade yenileme hariç 3.yenileme ve sonrasında alınır. BSMV Hariç
Ek Kart Ücreti 0 TL 0 0 TL 0 BSMV Dahil
Ek Kart Yenileme Ücreti 9.52 TL 0 9.52 TL 0 Bir takvim yılında vade yenileme hariç 3.yenileme ve sonrasında alınır. BSMV Hariç
Hesap Ekstre Ücreti 0 TL 0 TL ücretsiz
Yurtdışı Nakit Avans Ücreti 0.58 USD % 1 0.58 USD % 2.88 Diğer Banka ATMlerinden yapılan işlemlerde %2.88+0.58 TL ücret alınır. Taksitli Nakit Avans işlemlerinden ücret alınmaz. BSMV Hariç
Limit Aşım Faizi 0 % 1.25 0 % 1.25
Peşine Taksit 0 % 1.25 0 % 1.25
Yurtiçi Nakit Avans Ücreti 0.58 TL % 1 0.58 TL % 2.88 Diğer Banka ATMlerinden yapılan işlemlerde %2.88+0.58 TL ücret alınır. Taksitli Nakit Avans işlemlerinden ücret alınmaz. BSMV Hariç
01.04.2020
Debit Card Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Kart Ücreti 0 TL 0 TL ücretsiz
Kart Yenileme Ücreti 0 TL 0 TL ücretsiz
10.08.2011
Bonus Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Nakit Avans Faiz Oranı 0 % 1.25 0 % 1.25
Alışveriş Faizi 0 % 1.25 0 % 1.25
Gecikme Faizi 0 % 1.55 0 % 1.55
Gecikme Ücreti 0 TL 0 0 TL 0 BSMV Dahil
Yıllık Ücret 111.43 TL 0 111.43 TL 0 Memur-sen Bonus kart sahiplerine ücretsiz.BSMV Hariç
Kart Yenileme Ücreti 9.52 TL 0 9.52 TL 0 Bir takvim yılında vade yenileme hariç 3.yenileme ve sonrasında alınır. BSMV Hariç
Ek Kart Ücreti 55.71 TL 0 55.71 TL 0 Memur-sen Bonus kart sahiplerine ücretsiz.BSMV Hariç
Ek Kart Yenileme Ücreti 9.52 TL 0 9.52 TL 0 Bir takvim yılında vade yenileme hariç 3.yenileme ve sonrasında alınır. BSMV Hariç
Hesap Ekstre Ücreti 0 TL 0 TL ücretsiz
Yurtdışı Nakit Avans Ücreti 0.58 USD % 1 0.58 USD % 2.88 Diğer Banka ATMlerinden yapılan işlemlerde %2.88+0.58 TL ücret alınır. Taksitli Nakit Avans işlemlerinden ücret alınmaz. BSMV Hariç
Limit Aşım Faizi 0 % 1.25 0 % 1.25
Yurtiçi Nakit Avans Ücreti 0.58 TL % 1 0.58 TL % 2.88 Diğer Banka ATMlerinden yapılan işlemlerde %2.88+0.58 TL ücret alınır. Taksitli Nakit Avans işlemlerinden ücret alınmaz. BSMV Hariç
Peşine Taksit 0 % 1.25 0 % 1.25
01.04.2020
Premium Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Nakit Avans Faiz Oranı 0 % 1.25 0 % 1.25
Alışveriş Faizi 0 % 1.25 0 % 1.25
Gecikme Faizi 0 % 1.55 0 % 1.55
Gecikme Ücreti 0 TL 0 0 TL 0 BSMV Dahil
Yıllık Ücret 150.48 TL 0 150.48 TL 0 Memur-sen Bonus kart sahiplerine ücretsiz.BSMV Hariç
Kart Yenileme Ücreti 9.52 TL 0 9.52 TL 0 Bir takvim yılında vade yenileme hariç 3.yenileme ve sonrasında alınır. BSMV Hariç
Ek Kart Ücreti 75.24 TL 0 75.24 TL 0 Memur-sen Bonus kart sahiplerine ücretsiz.BSMV Hariç
Ek Kart Yenileme Ücreti 9.52 TL 0 9.52 TL 0 Bir takvim yılında vade yenileme hariç 3.yenileme ve sonrasında alınır. BSMV Hariç
Hesap Ekstre Ücreti 0 TL 0 TL ücretsiz
Yurtdışı Nakit Avans Ücreti 0.58 USD % 1 0.58 USD % 2.88 %3,85+ 3,95 USD alınır. Taksitli Nakit Avans işlemlerinden ücret alınmaz. BSMV Hariç
Peşine Taksit 0 % 1.25 0 % 1.25
Yurtiçi Nakit Avans Ücreti 8.5 TL % 4.95 8.5 TL % 4.95 % 4,95 + 8,5 TL alınır. Taksitli Nakit Avans işlemlerinden ücret alınmaz. BSMV Hariç
Limit Aşım Faizi 0 % 1.25 0 % 1.25
01.04.2020
Plus Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Nakit Avans Faiz Oranı 0 % 1.25 0 % 1.25
Alışveriş Faizi 0 % 1.25 0 % 1.25
Gecikme Faizi 0 % 1.55 0 % 1.55
Gecikme Ücreti 0 TL 0 0 TL 0 BSMV Dahil
Yıllık Ücret 131.43 TL 0 131.43 TL 0 Memur-sen Bonus kart sahiplerine ücretsiz.BSMV Hariç
Kart Yenileme Ücreti 9.52 TL 0 9.52 TL 0 Bir takvim yılında vade yenileme hariç 3.yenileme ve sonrasında alınır. BSMV Hariç
Ek Kart Ücreti 65.71 TL 0 65.71 TL 0 Memur-sen Bonus kart sahiplerine ücretsiz.BSMV Hariç
Ek Kart Yenileme Ücreti 9.52 TL 0 9.52 TL 0 Bir takvim yılında vade yenileme hariç 3.yenileme ve sonrasında alınır. BSMV Hariç
Hesap Ekstre Ücreti 0 TL 0 TL ücretsiz
Yurtdışı Nakit Avans Ücreti 0.58 USD % 1 0.58 USD % 2.88 Diğer Banka ATMlerinden yapılan işlemlerde %2.88+0.58 TL ücret alınır. Taksitli Nakit Avans işlemlerinden ücret alınmaz. BSMV Hariç
Limit Aşım Faizi 0 % 1.25 0 % 1.25
Peşine Taksit 0 % 1.25 0 % 1.25
Yurtiçi Nakit Avans Ücreti 0.58 TL % 1 0.58 TL % 2.88 Diğer Banka ATMlerinden yapılan işlemlerde %2.88+0.58 TL ücret alınır. Taksitli Nakit Avans işlemlerinden ücret alınmaz. BSMV Hariç
01.04.2020
Klasik Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Limit Aşım Faizi 0 % 1.25 0 % 1.25
Gecikme Faizi 0 % 1.55 0 % 1.55
Alışveriş Faizi 0 % 1.25 0 % 1.25
Hesap Ekstre Ücreti 0 TL 0 0 TL 0 ücretsiz
Nakit Avans Faiz Oranı 0 % 1.25 0 % 1.25
Yıllık Ücret 0 TL 0 0 TL 0 BSMV Dahil
Gecikme Ücreti 0 TL 0 0 TL 0 Ücretsiz
Kart Yenileme Ücreti 9.52 TL 0 9.52 TL 0 Bir takvim yılında vade yenileme hariç 3.yenileme ve sonrasında alınır. BSMV Hariç
Ek Kart Ücreti 0 TL 0 0 TL 0 BSMV Dahil
Yurtdışı Nakit Avans Ücreti 0 USD 0,00 0 0 USD 0,00 0 ücretsiz
Yurtiçi Nakit Avans Ücreti 0.58 TL % 1 0.58 TL % 2.88 Diğer Banka ATMlerinden yapılan işlemlerde %2.88+0.58 TL ücret alınır. Taksitli Nakit Avans işlemlerinden ücret alınmaz. BSMV Hariç
Peşine Taksit 0 % 1.25 0 % 1.25
Ek Kart Yenileme Ücreti 9.52 TL 0 9.52 TL 0 Bir takvim yılında vade yenileme hariç 3.yenileme ve sonrasında alınır. BSMV Hariç
01.04.2020
Koop Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Limit Aşım Faizi 0 % 1.25 0 % 1.25
Gecikme Ücreti 0 TL 0 0 TL 0 BSMV Dahil
Ek Kart Ücreti 0 TL 0 0 TL 0 ücretsiz
Ek Kart Yenileme Ücreti 9.52 TL 0 9.52 TL 0 Bir takvim yılında vade yenileme hariç 3.yenileme ve sonrasında alınır. BSMV Hariç
Nakit Avans Faiz Oranı 0 % 1.25 0 % 1.25
Gecikme Faizi 0 % 1.55 0 % 1.55
Kart Yenileme Ücreti 9.52 TL 0 9.52 TL 0 Bir takvim yılında vade yenileme hariç 3.yenileme ve sonrasında alınır. BSMV Hariç
Yıllık Ücret 0 TL 0 0 TL 0 ücretsiz
Yurtdışı Nakit Avans Ücreti 0.58 USD % 1 0.58 USD % 2.88 Diğer Banka ATMlerinden yapılan işlemlerde %2.88+0.58 TL ücret alınır. Taksitli Nakit Avans işlemlerinden ücret alınmaz. BSMV Hariç
Yurtiçi Nakit Avans Ücreti 0.58 TL % 1 0.58 TL % 2.88 Diğer Banka ATMlerinden yapılan işlemlerde %2.88+0.58 TL ücret alınır. Taksitli Nakit Avans işlemlerinden ücret alınmaz. BSMV Hariç
Alışveriş Faizi 0 % 1.25 0 % 1.25
Hesap Ekstre Ücreti 0 0 0 0 ücretsiz
Peşine Taksit 0 % 1.25 0 % 1.25
01.04.2020
Bütçem Benim Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Peşine Taksit 0 % 1.25 0 % 1.25
Limit Aşım Faizi 0 % 1.25 0 % 1.25
Nakit Avans Faiz Oranı 0 % 1.25 0 % 1.25
Yurtdışı Nakit Avans Ücreti 0.58 USD % 1 0.58 USD % 2.88 Diğer Banka ATMlerinden yapılan işlemlerde %2.88+0.58 TL ücret alınır. Taksitli Nakit Avans işlemlerinden ücret alınmaz. BSMV Hariç
Yurtiçi Nakit Avans Ücreti 0.58 TL % 1 0.58 TL % 2.88 Diğer Banka ATMlerinden yapılan işlemlerde %2.88+0.58 TL ücret alınır. Taksitli Nakit Avans işlemlerinden ücret alınmaz. BSMV Hariç
Ek Kart Yenileme Ücreti 9.52 TL 0 9.52 TL 0 Bir takvim yılında vade yenileme hariç 3.yenileme ve sonrasında alınır. BSMV Hariç
Alışveriş Faizi 0 % 1.25 0 % 1.25
Gecikme Faizi 0 % 1.55 0 % 1.55
Gecikme Ücreti 0 TL 0 0 TL 0 ücretsiz
Yıllık Ücret 111.43 TL 0 111.43 TL 0 BSMV Hariç
Ek Kart Ücreti 55.71 TL 0 55.71 TL 0 BSMV Hariç
Hesap Ekstre Ücreti 0 TL 0 0 TL 0 ücretsiz
Kart Yenileme Ücreti 9.52 TL 0 9.52 TL 0 Bir takvim yılında vade yenileme hariç 3.yenileme ve sonrasında alınır. BSMV Hariç
01.04.2020
Küçük Boy Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Yıllık Ücret 346.5 TL 0 346.5 TL 0 BSMV Dahil
Depozito 330 TL 0 330 TL 0 Damga Vergisi Hariç
05.04.2019
Orta Boy Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Yıllık Ücret 415.8 TL 0 415.8 TL 0 BSMV Dahil
Depozito 396 TL 0 396 TL 0 Damga Vergisi Hariç
05.04.2019
Büyük Boy Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Yıllık Ücret 554.4 TL 0 554.4 TL 0 BSMV Dahil
Depozito 528 TL 0 528 TL 0 Damga Vergisi Hariç
05.04.2019
Hesap İşletim Ücreti Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
TL Vadesiz Mevduat/TL Ticari Kredili Mevduat Hesap İşletim Ücreti(3 aylık) 31.5 TL 0 78.75 TL 0 TL Vadesiz Mevduat ve TL Ticari Kredili Mevduat Hesaplarından alınır _BSMV Dahil
YP Vadesiz Mevduat Hesap İşletim Ücreti (3 aylık) 5.25 USD/EUR 0 26.25 USD/EUR 0 YP Vadesiz mevduat Hesaplardan alınır_BSMV Dahil
23.01.2018
Ekstre Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Ticari Nitelikli Cari Hesap Müşterilerine Gönderilen Ekstreler 6.3 TL 0 21 TL 0
09.06.2014
Yıllık İşlem Ücreti Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Vadesiz Hesaplar Yıllık İşlem Ücreti 100 TL 0 150 TL 0 Son 1 yıl içinde hareket görmüş Ticari Vadesiz Mevduat ve Ticari Kredili Mevduat Hesaplarından alınır
26.06.2015
Haberleşme Masrafı Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Haberleşme Masrafı 105 TL 0 105 TL 0 BSMV Dahil
28.06.2017
Düzenli Ödeme Talimatı Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
İnternetten-Havale 0 TL 0 1 TL 0 İşlem Başına_BSMV Dahil
Şubeden-EFT 0 TL 0 15.75 TL 0 İşlem Başına_BSMV Dahil
Mobil Bankacılık 0 TL 0 1 TL 0 İşlem Başına_BSMV Dahil
Kredi Kartından 0 TL % 1.6 0 TL % 1.6 İşlem Başına_BSMV Hariç
Şubeden - Havale 0 TL 0 3.15 TL 0 İşlem Başına_BSMV Dahil
Telefon Bankacılığı 0 TL 0 15 TL 0 İşlem Başına_BSMV Dahil
İnternetten-EFT 0 TL 0 3 TL 0 İşlem Başına_BSMV Dahil
02.12.2019
Nakdi Krediler Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Spot İhracat Kredileri 500 TL % 1 0 TL % 4 Kullandırım Masraf ve Komisyonu
Yatırım Kredisi 0 USD/EUR % 2 0 USD/EUR % 4 Yatırım Kredisi
Erken ödeme komisyonu 0 % 5 0 % 5 Erken veya Kısmi Kapamalar için Kapama anapara tutarı üzerinden
Döviz Kredisi 500 USD/EUR % 0 0 USD/EUR % 4 Taksitli Döviz Kredisi
Taksitli Turizm Destek Kredisi 500 TL/USD/EUR % 2 0 TL/USD/EUR % 4 Taksitli Turizm Destek Kredisi
Üreten Kredi 100 TL % 0 0 TL % 4 Kullandırım Masraf ve Komisyonu
Taksitli Esnaf Kredisi 250 TL % 2 0 TL % 4 Kullandırım Masraf ve Komisyonu
Ticari Taksi Plaka Kredisi 500 TL % 2 0 TL % 4 Kullandırım Masraf ve Komisyonu
Mikrofinansman Esnaf Kredisi 250 TL % 0 0 TL % 4 Kullandırım Masraf ve Komisyonu
SPOT 500 TL % 1 0 TL % 4 Kullandırım Masraf ve Komisyonu
Taksitli Ticari Kredi 500 TL % 2 0 TL % 4 Kullandırım Masraf ve Komisyonu
Zirai Krediler 52.5 TL % 0 0 TL % 4 Kullandırım Masraf ve Komisyonu
Taksitli Tarım Kredisi (0-60 ay) 157.5 TL % 1 0 TL % 4 Kullandırım Masraf ve Komisyonu
Plaka Rehinli Kredi 500 TL % 2 0 TL % 4 Ticari Taksi Plaka Kredisi
Spot Turizm Destek Kredisi 500 TL/USD/EUR % 1 0 TL/USD/EUR % 4 Kullandırım Masraf ve Komisyonu
Döviz Kredisi 500 USD/EUR % 1 0 USD/EUR % 4 SPOT
BCH 250 TL % 2 0 TL % 4 Kullandırım Masraf ve Komisyonu
Ticari Gayrimenkul Kredisi 500 TL % 2 0 TL % 4 Kullandırım Masraf ve Komisyonu
Tarımsal İşletme Kredisi (0-12 ay) 52.5 TL 0 393.75 TL 0 Kredilendirme Hizmet Ücreti
Üreten Taksitli Ticari Kredi 250 TL % 2 0 TL % 4 Üreten Taksitli Ticari Kredi
DBS Kredisi 0 % 0 0 % 2 Limit Üzerinden Alınan Komisyon
Taksitli İhracat Kredisi 500 TL % 2 0 TL % 4 Taksitli İhracat Kredisi
Proje Finansman Kredisi 0 TL % 2 0 TL % 4 Proje Finansman Kredisi
İskonto ve İştira 0 USD/EUR % 0.5 0 USD/EUR % 4 Seyahat Çeki İştira Kredisi
İskonto ve İştira 0 TL % 0.5 0 TL % 4 Kullandırım Masraf ve Komisyonu
İskonto ve İştira 0 TL % 0.5 0 TL % 4 Döviz Çeki İştira Kredisi
Ticari Taşıt Kredisi 500 TL % 2 0 TL % 4 0 KM Ticari Taşıt Kredisi Kullandırım Masraf ve Komisyonu BSMV Hariç
Ticari Taşıt Kredisi 500 TL % 2 0 TL % 4 2. El Ticari Taşıt Kredisi Kullandırım Masraf ve Komisyonu
Tarımsal İşletme Kredisi (0-12 ay) 0 TL % 2 0 TL % 2 Nakit Çekim Ücreti
Günlük Faiz Ödemeli Krediler 100 TL % 2 0 TL % 4 Kullandırım Masraf ve Komisyonu
İpotek Teminatlı İşletme Kredisi 500 TL % 2 0 TL % 4 İpotek Teminatlı İşletme Kredisi
Yatırım Kredisi 0 TL % 2 0 TL % 4 Yatırım Kredisi
Döviz Kredisi 500 USD/EUR % 2 0 USD/EUR % 4 Doğamıza Ticari Kredi
Döviz Kredisi 500 USD/EUR % 2 0 USD/EUR % 4 Vergili Döviz Kredileri
Döviz Kredisi 250 USD/EUR % 0 0 USD/EUR % 4 BCH
Profesyonellere Taksitli Kredi 250 TL % 2 0 TL % 4 Kullandırım Masraf ve Komisyonu
Rotatif İhracat Kredileri 50 USD/EUR % 0 0 USD/EUR % 4 Kullandırım Masraf ve Komisyonu
19.09.2019
Tüm Krediler Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Diğer Teminat Fek İşlemleri 262.5 TL 0 2625 TL 0 Her bir işlem bazında alınır
İpoetek Fek İşlemi 262.5 TL 0 2625 TL 0 Her bir işlem bazında alınır
Gayrimenkul Ekspertizi 842.1 TL 0 8442 TL 0 Tahsil edilen tutarlar kullanım amacına ve kullanım alanına göre farklılık göstermektedir.
İpotek Tesis Ücreti 262.5 TL % 0.1 5250 TL % 0.1 Ekspertiz değeri üzerinden
Yapılandırma Kredi Onay 300 TL % 1 10000 TL % 0
Temdit Komisyonu 0 TL % 1 0 TL % 5 Temdit Tutarı üzerinden
Rehin Kaldırma 262.5 TL 0 2625 TL 0 Her bir işlem bazında alınır
Münakale Ücreti 105 TL 0 210 TL 0 BSMV Dahil
Mali Tahlil/Kredi Tahsis komisyonu 250 TL % 0 1000 TL % 1 İlk Kredi Tahsisi/Yenileme Tahsisisini takip eden ilk kredi kullandırımında peşin olarak alınır BSMV Hariç
12.12.2019
Gayri Nakdi Krediler Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
İthalat Akredifleri 262.5 TL 0 1050 TL 0
Yurt İçi Akreditifler 262.5 TL 0 1050 TL 0
Teminat Mektupları 262.5 TL 0 2625 TL 0
Yurt Dışı Garanti Mektupları 262.5 TL 0 2625 TL 0
Bankalar ve Firmalar Lehine Verilen Aval ve Cirolar 262.5 TL 0 1050 TL 0
Referans Mektupları 1000 USD/EUR 0 2000 USD/EUR 0 Yurtdışı Muhataba hitaben düzenlenenler
Referans Mektupları 262.5 TL 0 525 TL 0 Yurtiçi Muhataba hitaben düzenlenenler
Yurt Dışı Akreditifler 262.5 TL 0 1050 TL 0
Tahsile Gönderilen İhracat Vesaiki 52.5 TL % 0.25 0 TL % 0.25 Belirtilen tutar dışında Kurye masrafı ayrıca tahsil edilecektir.
19.09.2019
Üye İşyeri - POS Ücretleri Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
SIM Kart Bedeli 10 TL 0 10 TL 0 BSMV Dahil rakam Mobil POSlar için alınan aylık ücrettir
İnaktiflik Ücreti 40 TL 0 40 TL 0 BSMV Dahil POS başına ciro kriterini yerine getirmeyen üye işyerlerinden alınan ücrettir.
Fiks POS Paket Ücreti 16 TL 0 800 TL 0 BSMV Dahil rakam Fiks POSlardan POS başına alınan aylık ücrettir
Ekstre Ücreti 10 TL 0 10 TL 0 BSMV Dahil her bir üye işyeri için alınan aylık ücerttir
Sabit POS Ücreti 20 TL 0 20 TL 0 BSMV Dahil rakam POS başına alınan aylık ücrettir
Mobil POS Ücreti 45 TL 0 45 TL 0 BSMV Dahil rakam POS başına alınan aylık ücrettir
Açık POS Ücreti 35 TL 0 35 TL 0 BSMV Dahil BSMV Dahil rakam Açık POSlardan POS başına alınan aylık ücrettir
OKC Ücreti 35 TL 0 35 TL 0 BSMV Dahil POS başına alınan aylık ücrettir
Sanal POS Kurulum Bedeli 150 USD 0 150 USD 0 BSMV Dahil Kurulumda alınan 1 kereye mahsus ücrettir.
Sanal POS Yıllık Ücreti 100 USD 0 100 USD 0 BSMV Dahil Her yıl alınan ücrettir.
02.12.2019
Kredi Kartları Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Taksitli Nakit Avans Ücreti 10 TL % 2.99 0 TL % 0 %2,99 + 10TL alınır. BSMV Hariç
Alışveriş Faizi 0 TL % 1.4 0 TL % 1.4
Kart Yenileme Ücreti 10.5 TL 0 10.5 TL 0 Ticari Kart (Şeker Bonus Business Kart, Üreten Business,Şekerşirket) yenilemelerinde alınır. BSMV Dahil
Ek Kart Yenileme Ücreti 10.5 TL 0 10.5 TL 0 Ticari Kart (Şeker Bonus Business Kart, Üreten Business,Şekerşirket) yenilemelerinde alınır.BSMV Dahil
Hesap Ekstre Ücreti 0 TL 0 0 TL 0
Limit Aşım Faiz Oranı 0 TL % 1.4 0 TL % 1.4
Nakit Avans Faizi 0 TL % 1.4 0 TL % 1.4
Nakit Avans Ücreti 10 TL % 2.99 0 TL % 0 %2,99 + 10TL alınır. BSMV Hariç
Peşin İşlemlerin Taksitlendirilmesi Komisyonu 0 TL % 2.99 0 TL % 12.99 300TL ve üzeri peşin işlemleirn taksitlendirilmesinde alınan ücrettir.
SGK Ödemeleri Ücreti 1 TL % 1.5 0 TL % 1.5 İşlem Başına_BSMV Hariç
Basılı Ekstre Ücreti 5.25 TL 0 5.25 TL 0
Şekerşirket yıllık ücretleri 105 TL 0 105 TL 0 BSMV Dahil
Geçmiş Ekstre Ücreti 10.5 TL 0 10.5 TL 0
Yurtdışı Nakit Avans Ücreti 3.95 USD % 3.85 0 USD % 0 %3,85 + 3,95 USD alınır. BSMV Hariç
Ticari Kartlar Özel Limit Ücreti 0 TL % 1 0 TL % 1 Limit Kullanımı üzerinden yılda 1 kez alınır. BSMV hariç.
Kredi kartı yıllık ücretleri 131.25 TL 0 131.25 TL 0 BSMV Dahil
Gecikme Faizi 0 TL % 1.7 0 TL % 1.7
İlk yıl Ücreti 0 TL 0 0 TL 0
Gecikme Bildirim Ücreti 7.35 TL 0 7.35 TL 0
PTT Online İşlem Ücreti 5.25 TL 0 5.25 TL 0
03.01.2020
Havale ve EFT Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Havale 15.75 TL % 0.5 376.53 TL % 0.5
Giden Kambiyo Havaleleri 26.25 USD % 0.6 525 USD % 0.6 Giden Kambiyo Havaleleri USD ve EUR dışındaki dövizler ise
Giden Kambiyo Havaleleri 26.25 USD/EUR % 0.5 525 USD/EUR % 0.5 Giden Kambiyo Havaleleri USD ve EUR ise
Gelen Kambiyo Havaleleri 31.5 USD % 0 31.5 USD % 0 Gelen Kambiyo Havaleleri USD ve EUR dışındaki dövizler ise
EFT 36.75 TL % 0.5 525 TL % 0.5
Gelen Kambiyo Havaleleri 10.5 USD/EUR % 0.5 262.5 USD/EUR % 0.5 Gelen Kambiyo Havaleleri USD ve EUR ise
09.10.2017
Kiralık Kasa Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Kiralık Kasa Depozito Ücreti 275 TL 0 440 TL 0 Damga Vergisi Hariç
Kiralık Kasa Yıllık Ücreti 288.75 TL 0 462 TL 0
28.03.2017
Çek İşlemleri Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Bankamız ve Diğer Banka Müşterilerinin Karşılıksız Çekinin Arkasının Yazılması Masrafı 40 TL 0 40 TL 0 BSMV Dahil
Çek Tahsili 5.25 TL 0 52.5 TL 0
Vadeli Çek Vade Öteleme Masrafı 10.5 TL 0 10.5 TL 0 BSMV Dahil
04.04.2019
Senet İşlemleri Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Senet Tahsili 21 TL 0 262.5 TL 0
09.06.2014

Ticari Müşterilerden Alınacak Ürün ve Hizmet Ücretleri

 

     -  Ticari Kredi İşlemleri
     -  Dış Ticaret İşlemleri
     -  Nakit Yönetimi İşlemleri
     -  Ödeme Sistemleri İşlemleri
     -  Paket Ücretleri

Elektrik ve Doğalgaza %50 indirim

EKOkredi ile yalıtım yaptırın elektrik ve doğalgaz faturalarınızı %50’ye kadar daha az ödeyin.

Daha Fazla