İnternet Şubesi

Ulusal ekonomi programlarında da belirtildiği üzere, Türkiye’de sürdürülebilir büyüme sağlayacak bir ekonomik altyapının tesis edilmesinde, rekabet gücünün yoğun olduğu sektörlerde katma değerli üretimin teşvik edilmesi, ihracatın ve istihdamın desteklenmesi en öncelikli başlıklar olarak öne çıkmaktadır.

Şekerbank 68 yıldır tüketimden ziyade üretime, tasarrufa dayalı bir ekonomik kalkınma modelini desteklemiş ve tüm faaliyetlerinin ortak paydasını da bu ilke oluşturmuştur.

Şekerbank’ın kendi kredi portföyünde KOBİ kredilerine ayırdığı yüzde 54 pay, Türk bankacılık sektörü ortalamasının iki katı civarında olup, söz konusu kredilerin ulaştığı müşteri sayısında bu fark çok daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.

Şekerbank, tabandan yükselen sürdürülebilir bir büyüme modeli için kaynaklarını katma değerli yerli üretime,  nitelikli iş gücü artışına ve ihracata yönlendirerek Birleşmiş Milletler’in SKA-8, SKA-9 ve SKA-17 amaçlarına destek vermektedir.

Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için istihdamını koruyan, katma değerli üretim sağlayan ve ihracatını artıran firmaları önceliklendiren Şekerbank, bu kapsamdaki sorumlu yatırımları masrafsız, indirimli ürün ve hizmetler ile desteklemektedir.

‘Kapımız Esnafa Açık’ platformu...

Şekerbank, reel sektör-kamu-finans sektörü-STK iş birlikleri ile enerji verimliliği, esnaf, tarım gibi sürdürülebilir kalkınmada büyük öneme sahip başlıklarda sosyal platformlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda Banka, 2013 yılında ülkemiz için ilk ve tek olan, esnafa özel ‘Kapımız Esnafa Açık’ platformunu hayata geçirmiştir. ‘Açık’ platformu kapsamında; esnafın iş hacminin artması ve bu sayede kapılarının hep açık kalması, üretimin ve beraberinde ülke ekonomisinin canlanması hedeflenmektedir. Şekerbank, ‘Açık’ platformu ile tüketicileri esnaftan alışveriş yapmaya teşvik etmektedir.

Uluslararası finans kuruluşları ile Anadolu KOBİ’leri arasındaki köprü

Şekerbank uluslararası finans kuruluşları tarafından özellikle Anadolu’da yerele, üreticiye, esnafa, KOBİ’lere ulaşmada ‘Türkiye’nin anahtar bankası’ olarak görülmektedir. Şekerbank’ın yurtdışından sağladığı fonlamanın yaklaşık yüzde 50’sini tarım, esnaf ve KOBİ müşterileri için edinilen kaynak oluşturmaktadır.

2011 yılında dünyanın ilk KOBİ kredileri teminatlı Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihracını gerçekleştiren Şekerbank, uluslararası finans kuruluşları ile Anadolu’nun KOBİ’leri arasında sürdürülebilir bir finansman köprüsü kurmuştur. KOBİ Kredileri teminatlı VTMK programı kapsamında Eylül 2011’den bu yana toplam toplamda yaklaşık 1 milyar 830 milyon TL’lik ihraç gerçekleştiren Şekerbank, sağlanan kaynağı, uzun vadeli ve sürdürülebilir finansman desteği olarak yine esnaf, KOBİ ve işletmelere üretimi desteklemek amacıyla yönlendirmektedir. Uluslararası piyasalarda yapılandırılan ilk Türk Lirası borçlanma işlemi özelliği taşıyan bu işlem, sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi sürecinde bankacılık sektörünün alternatif kaynaklar oluşturması açısından örnek bir model oluşturmaktadır. 

Sürdürülebilir Bankacılık Ürünlerimiz için tıklayınız