İnternet Şubesi
Sürdürülebilirlik  Hedefleri
•  Türkiye’nin kurumsal yönetim notu alan ilk bankası olarak, bu alanda da öncü rolümüzü korumayı hedefliyoruz.
•  Kurumsal yönetim ilkelerine uyumumuzu Yönetim Kurulu düzeyinde takip ediyor ve iyileştirmek için çalışıyoruz. Bu bağlamda “Pay Sahipleri”, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”, “Menfaat Sahipleri” ve “Yönetim Kurulu” uygulamaları üzerinde bağımsız değerlendirmeler yaptırarak kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu düzenli olarak ölçmeyi hedefliyoruz.
•  CDP kapsamında, 2018 yılı sonuçlarımızı baz alarak, 2023 yılına kadar karbon emisyon oranımızı %5 azaltmayı hedeflerimiz arasına koymuş bulunuyoruz
•  CDP kapsamında, 2018 yılı sonuçlarımızı baz alarak 2023 yılına kadar su tüketimimizi çalışan başına %2 oranında azaltmayı hedefliyoruz.
•  Kırsal bölgelerde finansal okuryazarlığın gelişmesine katkı sağlıyoruz. 2020 yıl sonuna kadar özellikle kırsal bölgelerde yer alan kadınlara ve çiftçilere finansal okuryazarlık ile ilgili e-eğitim vereceğiz.
• Karbon ve su kaynaklı doğabilecek risklerin bilinciyle, karbon salınımı ve su tüketimi verimliliğinin arttırılması üzerine çalışanlarımıza her yıl düzenli olarak eğitimler düzenlenmekte, Sürdürülebilirlik ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) e-eğitimi yeni göreve başlayan tüm şube ve bölge çalışanlarına zorunlu olarak atanmaktadır.