İnternet Şubesi
Anadolu, Açıkekran ile çağdaş sanatla tanışıyor

Sürdürülebilir kalkınma vizyonu çerçevesinde; kırsal kalkınma, kültür-sanat, eğitim ve çevre alanlarında katma değer oluşturan projeler geliştiren Şekerbank, 1980’li yıllarda sektöründeki ilk banka sanat galerilerinden birini Ankara’da açmıştır. 

Bugün, ulusal ve uluslararası platformda bankacılık faaliyetlerine devam eden Şekerbank, yereli küresel ile bütünleştirerek sanat üretimini desteklemek, toplumu sanata yakınlaştırmak misyonu çerçevesinde, Açıkekran Yeni Medya Sanatları platformunu hayata geçirmiştir. 

Yeni medya ile yalnızca galeri mekanına bağlı kalmaksızın sanatı kitlelerle buluşturma fikri, Şekerbank’ın tüm Türkiye’yi saran şube ağı sayesinde pratiğe dönüşmüş; ‘Açıkekran’ şemsiyesi altında Alpullu’dan Mardin’e Şekerbank şubeleri, çağdaş sanatı yerel halkla buluşturacak sergi noktaları olarak uluslararası sanatçıları ağırlamaya başlamıştır. 

Türkiye’nin yeni medya ve video sanatına odaklı ilk kültür-sanat girişimi olan Şekerbank Açıkekran platformu ile eş zamanlı olarak özel monitörler aracılığıyla Şekerbank şubelerine taşınan sanat yapıtları, İstanbul - Merkez, Ankara Küçükesat ve Kızılay, Tekirdağ Alpullu, Ordu, İzmir, Bodrum, Mardin ve Edirne olmak üzere, 8 Anadolu şehrindeki 9 Şekerbank şubesinde 24 saat görülebilmektedir. 

Banka, Şekerbank Açıkekran platformu kapsamında çağdaş sanat alanının farklı türlerine yer veren galerisi Açıkekran Levent’i 2016 yılı başında Genel Müdürlük binasında kültür dünyasına kazandırmıştır. Açıkekran Levent de video ve yeni medya dışında kalan pentür, heykel, fotoğraf ve enstalasyon gibi farklı alanlarda üretilen güncel sanat yapıtlarını sanatseverlerle buluşturmaktadır.

Şekerbank, ‘Açıkekran’ ile görsel sanatları, toplumun farklı kesimleriyle buluşturmayı, sanat sevgisinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı, ülkemizin önde gelen sanatçılarıyla birlikte yeni gelişen yerel yetenekleri de sanat dünyasına kazandırmayı hedeflemektedir. Banka, çağdaş sanat pratiği kapsamındaki yeni ifade biçimlerini tanıtmayı ve sanat eserlerini, şubeler aracılığıyla, merkez dışına taşıyarak önemli bir bilgi birikimi ve bellek oluşturmayı amaçlamaktadır.