İnternet Şubesi

Hesap Ekstresi 


Bankamızdaki hesaplarına ilişkin bakiye ve hesap hareketlerinin muhasebeleştirmesi için kullanılmasını, yurtiçi ve/veya yurtdışında çalıştığı diğer bankalara veya grup şirketi olup ana firmanın çalıştığı bankaya gönderilmesini talep eden müşterilerimize yönelik bir nakit yönetimi hizmetidir. SWIFT MT 940 mesajları günlük, haftalık ve aylık olarak gönderilebilir ve bir gün öncenin hesap bakiyesi ve hareketlerini içerir.

Sizin için Avantajları;
•Muhasebe kayıtlarınızı otomatik oluşturur
•Raporlama veya mutabakat amacı ile kullanarak iş gücü ve zamandan tasarruf sağlar.


Anlık Bakiye Görüntüleme


Müşterilerimizin Bankamız sistemine entegre olmasıyla hesap hareketlerini anında erişmesini sağlayan bir Nakit Yönetimi üründür.

Sizin için Avantajları;
•Muhasebe kayıtlarınızı otomatik oluşturur.
•Raporlama veya mutabakat amacı ile kullanarak iş gücü ve zamandan tasarruf sağlar.