İnternet Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı
Mühendislik, iktisat ve hukuk öğrenimi gördü, iktisat doktorası yaptı. Meslek yaşamına 1973 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’de başladı. 1983-1993 yılları arasında Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü yaptı. 1988-1993 yılları arasında Pankobirlik Genel Müdürlüğü, Şekerbank T.A.Ş. ve Konya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini birlikte yürüttü. Bu süreçte Türkiye şeker sektöründe bir ilk olarak Konya Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesini başarıyla gerçekleştirdi. 1993-2002 yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü göreviyle birlikte T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve bir süre Yüksel İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2002-2007 yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1 Şubat 2008 tarihinden bu yana Şekerbank T.A.Ş. ve finansal iştiraklerin Yönetim Kurulu Başkanı olan Hasan Basri Göktan, aynı zamanda Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi’dir.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kazakistan Yönetim, Ekonomi ve Stratejik Araştırma Enstitüsü İşletme ve Muhasebe Bölümü’nden 2006 yılında mezun olan Zhanadil 2009 yılında Manchester Üniversitesi’nde Muhasebe ve Finans Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır. Halen Columbia Üniversitesi'nde eMBA programını tamamlamaktadır. Kariyerine 2006 yılında PwC’de Uzman olarak başlayan Zhanadil, 2010 ve 2016 yılları arasında Samruk Kazyna Kazakistan Ulusal Varlık Fonu’nda İç Denetim Başkanı olarak görev yapmıştır. Ardından yine Samruk Kazyna Kazakistan Ulusal Varlık Fonu’nda 2016 ve 2018 yılları arasında Mali Kontrolör ve Finans ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür olarak, 2018-2021 yılları arasında Finans ve Ekonomi Eş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Samruk Kazyna Ulusal Varlık Fonu’nda Yatırımlar, Özelleştirme ve Uluslararası İşbirliği Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Samruk Kazyna Invest LLP’de Denetim Kurulu Başkanı, Kazakistan Demiryolları A.Ş., NAK Kazatomprom A.Ş. ve Tau- Ken Samruk A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir. 30.04.2021 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanmıştır
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür Vekili
Nariman Zharkinbayev, T. Rıskulov Kazakistan Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2008 yılları arasında Kazakistan’da ve yurt dışında, BTA Bank JSC, Alliance Bank JSC, GarantiBank International N.V. dâhil olmak üzere, çeşitli kurum ve bankalarda çalıştı. Mayıs 2008’de BTA Bank JSC’ye Finansal Kurumlar Birim Müdürü olarak katıldı. Kasım 2012’de Şekerbank T.A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Zharkinbayev, 27.04.2020 tarihinde Şekerbank T.A.Ş.’ye Genel Müdür vekili olarak atanmıştır.
Yönetim Kurulu Üyeleri
1963 yılında Bolu ili Mudurnu ilçesinde doğan M. Ayhan Altıntaş lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. University of Westminster’den yüksek lisans, Başkent Üniversitesi’nden Muhasebe ve Finansman alanında doktora derecesi aldı. Meslek yaşamına Hazine Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu’nda başladı. Kurul’da Murakıp Yardımcısı ve Murakıp olarak on yıl çalıştı. Sonrasında, Hazine Müsteşarlığı Bankacılık Dairesi Başkanlığı, Londra Büyükelçiliği nezdinde Ekonomi Müşavirliği, TMSF Finansman Dairesi Başkanlığı, BDDK İzleme Dairesi Başkanlığı, BDDK Araştırma Dairesi Başkanlığı, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Risk Yönetimi Grup Başkanlığı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Risk ve Teminat Yönetimi Grubu Direktörlüğü görevlerinde bulundu. 2018 yılı Mart ayında yapılan Genel Kurulda Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Yönetim Kurulu’nda aynı zamanda Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemlerinden Sorumlu Üye olarak görev yapmaktadır.
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Şekerbank’taki görevine, 1988 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Şekerbank bünyesinde çeşitli görevlerde yer aldı. 2005 – 2016 tarihleri arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2018 yılı Mart ayında yapılan Genel Kurulda Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.
Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Şekerbank’taki kariyerine 1983 yılında başladı ve çeşitli kademelerde görev aldı. 2006- 2017 yılları arasında Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Karakaş, 2017-Haziran 2020 tarihleri arasında Şeker Faktoring A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yaptı. Haziran 2020 tarihinde Şekerbank Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.
Almat Zhamiyev, Al Farabi Kazakistan Ulusal Üniversitesi Hukuk bölümünden 2001 yılında onur derecesi ile mezun oldu. Aynı üniversitede Hukuk yüksek lisansı yaptı. 2003-2004 arası ATF Bank JSC’de, 2004-2005 arası Transtelecom JSC’de çalıştıktan sonra 2005-2008 yılları arasında Kazkommertsbank JSC’de Kredi komitesi üyeliği ve hukuk müşavirliği görevlerinde bulundu. 2008 yılından bu yana Sovereign Wealth Fund Samruk Kazyna JSC’de Hukuk Departmanı Lideri ve Kredi komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır. Mart 2017’de Şekerbank T.A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
1967 yılında Van’da doğan Levend Torusdağ, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü’nden mezun olmuştur. Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de, Mühendis, Baş Mühendis, Bölüm Müdürü, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Bölge Koordinatörü ve Kobi ve Esnaf Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış ve 19 Ekim 2018 yılında emekliye ayrılmıştır. 2016 – 2018 yılları arasında Halk Faktoring A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Halkbank AD Skopje’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Torusdağ, 2020 yılı Haziran ayında yapılan Genel Kurulda Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir.
1967 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Mehmet Ertürkmen, lisans eğitimini 1987 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamlamıştır. Bir süre özel sektör deneyiminden sonra, bankacılık kariyerine 1991 yılında Ziraat Bankası Teftiş Kurulu’nda Müfettiş yardımcısı olarak başlayan Ertürkmen, 2014 yılına kadar Başkan Yardımcısı, Bölüm Başkanlığı ve Daire Başkanlığı gibi birçok üst düzey pozisyonda görev almıştır. 2014 yılında Ziraat Katılım Bankası’nın kurucu ekibinde yer almış ve buradaki görevine 2015 – 2016 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkanı olarak devam etmiştir. 2016 – 2019 yılları arasında Ziraat Bankası’nda Şube Müdürlüğü görevinde de bulunan Ertürkmen, ayrıca, 2001-2003 yılları arasında Başak Emeklilik A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi, 2005-2010 yılları arasında KZI-Kazakistan Ziraat International Bank Denetim Kurulu Üyesi, 2010-2011 yıllarında Turkish Ziraat Bank Bosnia D.D. Teftiş Kurulu Üyesi ve 2019-2021 yıllarında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir belgesi ile Bağımsız Denetçi sertifikasına da sahiptir. 2020 yılı Haziran ayında yapılan Genel Kurulda Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu. Kariyerine Yaşarbank A.Ş.'nde müfettiş yardımcısı olarak başlayan Simit müfettişlik, müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1999-2007 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.nde krediler müdürü ve şube müdürü olarak görev yaptı. 2007-2013 yılları arasında T.C.Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Kredi Garanti Fonu A.Ş., Arap Türk Bankası A.Ş. ile Ziraat ve Halkbank'ın yurt içi ve yurt dışı iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2013-2021 yılları arasında ise Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil Eğitim Kuruluşu A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği yapan Simit, 31.03.2021 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. yönetim kurulu üyeliğine seçildi.
Kazak Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden 1991 yılında mezun olan Kravchenko, 2011 yılında Moskova Teknoloji Enstitüsü’nde İşletme Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır. 1991 ve 1994 yılları arasında Devlet Vergi Müfettişliği’nde Kıdemli Müfettiş olarak görev yaptıktan sonra 1994 ve 2006 yılları arasında Savcı olarak görevini sürdürmüştür. 2006 ve 2011 yılları arasında Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcılığı’nda Sosyal ve Ekonomik Alan Denetleme Dairesi Başkanı olarak görev almış, 2011 ve 2017 yılları arasında Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcılığı’nda Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcı Yardımcısı olarak çalışmıştır. Halen Samruk Kazyna Kazakistan Ulusal Varlık Fonu’nun Hukuki Destek ve Risklerden Sorumlu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Kazpost A.Ş., Air Astana A.Ş., Kazakistan Demiryolları A.Ş. ve Samruk Enerji A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyesidir. 30.04.2021 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanmıştır.
Genel Müdür Yardımcıları
Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan A. Hakan Eken kariyerine 1986 yılında Yapı Kredi Bankasında müfettiş olarak başlamıştır. Yapı Kredi Bankası ‘nda teftiş kurulu başkan yardımcılığı, kredi-risk yönetimi bölüm başkanlığı, Yapı Kredi Moscow’da teftiş kurulu başkanlığı, Yapı Kredi Leasing’de kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı olmak üzere uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Eken, daha sonra turizm ve medya gruplarında CFO ve CEO görevlerinde bulunmuştur. Eylül 2014’te Şekerbank Krediler İzleme Birim Müdürlüğü görevi ile Şekerbank Ailesine katılmış, sonrasında Kredi İzleme ve İdari Takip Grup Başkanı görevinde bulunmuştur. A. Hakan Eken 19 Aralık 2016 tarihinden itibaren, Şekerbank Kredi Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi MBA ve Oxford Üniversitesi Said Business School Finansal Strateji alanlarında çift master derecesi bulunan Aybala Şimşek, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamlamıştır. Şimşek ayrıca, Harvard Business School General Management Programı mezunudur. Şekerbank’taki kariyerine 2007 yılında Birim Müdürü olarak başlayan Aybala Şimşek, 2013 yılı itibarıyla Grup Başkanı olarak atanarak Banka’nın Strateji, Kurumsal İletişim, Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı ve Mikro Finansman kredileri yönetimi görevlerini üstlenmiştir. Aybala Şimşek, 2016 yılında atandığı Genel Müdür Yardımcılığı görevi kapsamında, Strateji, Finansal Kurumlar, Dijital Bankacılık, Kurumsal İletişim, Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı ile CRM ve Risk Analitiği birimlerinden sorumlu olup, halen Şekerbank’ın 2018 yılında başlattığı ve tüm teknolojik altyapı ve süreçlerin uçtan uca yenilenerek dijitalize edildiği “Transformasyon Programı”nı yönetmektedir.
1975 yılında doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Hüseyin Üst, kariyerine 1995 yılında Şekerbank’ta uzman yardımcısı olarak başlamıştır. Şekerbank’ta 1996-1999 yılları arasında müfettiş yardımcısı ve yetkili müfettiş yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, pazarlama yönetmeni, Şube Müdürü ve Bölge müdürü olarak hizmet vermiştir. Kasım 2017’de Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat (İngilizce) bölümünden 2004 yılında mezun olan Burak Latif Latifoğlu, kariyerine 2005 yılında İdari Yargı Hakimi olarak başlamıştır. Daha sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’na geçmiş ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak 2006 yılında başladığı görevinden 2017 yılında Bankalar Yeminli Başmurakıbı unvanı ile ayrılmıştır. Bu süre içerisinde Türkiye ve yurtdışında çok sayıda banka ve banka dışı finansal kurum denetimi gerçekleştirmiş olup 2014-2017 yıllarında da Denetim Grup Başkanlığı ve vekil Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Latifoğlu, Ekim 2017 -Eylül 2019 tarihleri arasında Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini yürütmüş, Ekim 2019’da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
1978 yılında doğdu. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra, meslek hayatına 1999 yılında Şeker Bilişim San. Tic. A.Ş.’de Yazılım Analisti olarak başladı. Kariyerine 2002-2004 yılları arasında Şekerbank T.A.Ş.’de Yazılım Analisti olarak devam ettikten sonra 2004-2007 yılları arasında Şeker Bilişim San. Tic. A.Ş.’de Proje Müdürü olarak görev aldı. Mehmet Ak, 2007 yılından itibaren Şekerbank T.A.Ş.’de Yazılım ve Proje Yönetimi, Bölüm Yöneticisi ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı olarak hizmet ettikten sonra, Kasım 2019’da Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Çiğdem Ünsal, 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında Yapı ve Kredi Bankası’nda Yönetici Yetiştirme Programı kapsamında uzman olarak bankacılık kariyerine başladı. 1998 yılında İnsan Kaynakları Projelerinden sorumlu olarak Türk Ekonomi Bankası’na geçiş yapmıştır. 2006 yılına kadar İnsan Kaynaklarının tüm süreç ve projelerinde görev almış olup, insan kaynakları ücret ve performans yönetimi müdürü olarak görev almıştır, 2006 yılı itibariyle İnsan Kaynakları Stratejik Planlama, Organizasyonel Gelişim ve Ücret Yönetimi Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. 2015 yılından itibaren tüm insan kaynakları süreçlerinin yönetiminden sorumlu İcra Direktörü görevini sürdürmüştür. 2020 Ekim itibariyle TEB Holding Koordinatör görevini üstlenmiş olup, Şubat 2021’de Şekerbank İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanarak Şekerbank Ailesi’ne katılmıştır.
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Şükrü Tuğbay Kumoğlu, bankacılık kariyerine 1999 yılında Garanti Bankası’nda başladı. Bankanın şube, bölge ve genel müdürlük organizasyonlarında farklı görevler üstlenen Kumoğlu, 2006 yılında Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’de (TEB) Bölge Direktörlüğü görevini üstlendi. Bir yıl sürdürdüğü Bölge Direktörlüğü görevinin ardından 2007 yılında yine aynı bankanın Perakende Bankacılık Satış Direktörlüğü pozisyonuna atandı. Satış Direktörlüğü görevine ilave olarak, 2013-2018 yılları arasında TEB Sha Kosova’da perakende bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasından sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Kumoğlu, son olarak TEB Perakende Bankacılık Satış ve Çağrı Merkezi Grup Direktörü olarak görev yaptı. Şükrü Tuğbay Kumoğlu, Aralık 2019’da Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, Temmuz 2020’den bu yana KOBİ Bankacılığının da sorumluluğunu üstlenmiştir.
Zehra Karaca Işık, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında Şekerbank Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak bankacılık kariyerine başladı. 4 yıllık müfettişlik görevinin ardından 2008-2013 yılları arasında Krediler Yönetimi Müdürlüğü’nde görev almış, 2013 yılından 2020 yılına kadar Beşiktaş ve Maslak şubelerinde Şube Müdürü görevlerinde bulunmuştur. 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grup Başkanı görevini üstlenmiş olup, Mart 2021’de Kurumsal ve Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.