İnternet Şubesi
egitim_politikasi

Eğitim Faaliyetlerimiz


Şekerbank’ta eğitim faaliyetlerimizin temelini “doğru kişiye, doğru zamanda, doğru eğitim” ilkesi oluşturmaktadır. Bankamızın hedef ve stratejilerine ulaşmak için çalışanlarımızın gelişimine önem vermek, potansiyellerini geliştirmek, performanslarını artırmak ve bu artışı sürekli kılmak için Bankamızda bu ilkeyle bağlantılı bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem içerisinde ağırlıklı olarak, çalışanlarımızın bulundukları iş kollarına göre farklı tasarlanmış; teknik bankacılık bilgileri ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak Kariyer Okulu eğitimleri sunulmaktadır.

Bu eğitimlerin yanı sıra, seçmeli eğitimler, uzaktan eğitimler, banka dışı eğitimler ve işbaşında gerçekleşen deneyim aktarımı eğitimlerinden oluşan tamamlayıcı bir yapı bulunmaktadır. İşe yeni giriş yapan çalışanlarımız, bulundukları iş kollarına göre özel olarak hazırlanmış eğitimlerine katılarak ihtiyaç duydukları bankacılık, kurum kültürü ve kişisel gelişim programlarına dahil olurlar.

Eğitim Sistemimiz İçinde Yer Alan Uygulamalar


Kariyer eğitimleri Bankamızda her servis ve her unvandaki çalışanımız için, iş alanlarına özel olarak hazırlanan zorunlu katılımlı programlardır. Kariyer Okulları içeriğinde, deneyimsiz, deneyimli işe başlayanlar ve işkolu geçişlerinde görevlerinin gerektirdiği bilgi ve yetkinlikleri artırmayı hedefleyen programların yanısıra işkolu ve unvanlarına göre hazırlanmış sertifikasyon programları da terfi kriterlerinden biridir.

Çalışanlarımızın var olan görevinde vizyonlarını genişletmek amacıyla, işbaşında bir diğer meslektaşından farklı çalışma modellerini görebileceği, öğrenebileceği bir eğitim platformudur.

Zorunlu Kariyer Okulu eğitimleri dışında çalışanlarımızın teknik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yılın belli dönemlerinde kendilerine elektronik platformda sunulan eğitim kataloğundan seçim yapabildikleri sınıf eğitimi programlarıdır.

Bankamızın yönetici ihtiyaçları doğrultusunda, lider potansiyeli taşıyan çalışanlarımızın Şube Yöneticiliğine hazırlanmalarını ve onlardan beklenen sorumlulukları başarıyla yerine getirmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandıran eğitim sürecidir.

Yurt içinde veya yurt dışında Bankamız haricindeki kurumlar tarafından düzenlenen, çalışanlarımızın sektördeki ve uzmanlık alanlarındaki güncel uygulamaları takip etmeleri için katılımlarının sağlandığı eğitimlerdir.

Şekerbank eğitim sisteminde e-eğitimler ve video eğitimler önemli bir konuma sahiptir. Çalışanlarımız, aynı anda birçok eğitime seyahat etmeden, işlerinden uzaklaşmadan, 7/24 ofislerinden veya evlerinden, hatta mobil cihazlarından elektronik olarak ulaşabilmektedirler.

ŞekerAkademi e-eğitim portalımız 2005 yılından itibaren çalışanlarımıza hem kişisel hem de teknik eğitimler vermektedir. 2011 yılında yenilenen menü ve içeriğiyle ŞekerAkademi, sektörde e-eğitim sistemini aktif ve yenilikçi uygulamalarıyla kullanan öncü Bankalardan biri olmuştur.

Kurumlar arasındaki farklılığı yaratan en önemli gücün yetişmiş insan kaynağı olduğu bilinciyle hareket eden Şekerbank, “Kariyerinizin her adımında yanınızdayız” ilkesiyle çalışanlarımıza değer katmaya devam etmektedir.