İnternet Şubesi

Şekerbank’tan istihdama destek için 20 milyon dolarlık kaynak

28.12.2018

Şekerbank, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında Dünya Bankası (IBRD, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) kaynaklı 20 milyon dolar kredi edindi. Banka, “Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi” dahilinde, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile imzaladığı sözleşme kapsamında edindiği krediyle, kadın istihdamıyla ilgili kriterleri yerine getiren işletmelere ve gelişim potansiyeli bulunan illerdeki KOBİ’lere finansman sağlayacak.

Şekerbank, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında Dünya Bankası (IBRD, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) kaynaklı “Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi” dahilinde, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile 3 yılı anapara ödemesiz toplam 6 yıl vadeli olmak üzere 20 milyon dolar tutarında “Aracı Kuruluş Kredi Sözleşmesi” imzaladı. Şekerbank anlaşma çerçevesinde elde edilen kaynakla, kadınların işgücüne katılımını destekleyen özel sektör firmalarının ve gelişim potansiyeli bulunan illerdeki KOBİ’lerin gerçekleştirecekleri yatırımları ve işletme sermaye ihtiyaçlarını 3+3 yıl vadeyle karşılayacak.

Anadolu’da kapsayıcı büyümeye destek

Kapsayıcı büyümenin finansmanında köklü uzmanlığa sahip Şekerbank, kuruluşundan bugüne 65 yıldır, yüzde 70’i Anadolu’da bulunan ve çoğu yarım asırdır aynı yerde faaliyet gösteren köklü şube ağı sayesinde bankacılık hizmetleriyle tanışmamış ya da finansal kaynaklara erişimi kısıtlı olan kesimlere ulaşıyor. Banka edindiği kredi ile kapsayıcı büyümeyi destekleme stratejisi kapsamında, özellikle kırsaldaki kadınlara ve odağında bulunan KOBİ’lere gelişim potansiyeli bulunan illerde finansman sağlayacak.