İnternet Şubesi

İthalat


Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents)

Vesaik mukabili ödeme, vesaiklerin alıcıya mal bedelinin tahsil edilmesinden veya tahsilat için istenilen güvencenin alınmasından sonra teslim edildiği bir ödeme yöntemidir. 

Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) 

Mal mukabili ödeme, ithalatçının satın aldığı malın bedelini, o malın satış sözleşmesinde gösterilen varış yerine gelmesi ve teslim alınmasından sonra ödemesidir. Bu ödeme şeklinde ihracatçı malları alıcı adına sevk ettikten sonra, malı temsil eden belgeleri ithalatçıya, ya doğrudan ya da bedelsiz teslim koşuluyla banka aracılığıyla gönderir. İthalatçı malları gümrükten çektikten sonra mal bedelini öder. 

Kabul/Avallı Ödeme 

Mal bedelinin belli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeye bir Poliçenin araç olduğu ödeme şeklidir. Bir başka ifade ile kabul kredisi satılan malın bedelinin bir poliçeye bağlandığı vadede satıcıya ödendiği bir ödeme şeklidir. 

Peşin Ödeme

İthalatçının, yurt dışından yapacağı mal alımlarında, satıcı veya imalatçı mallarını sevk etmeden önce mal bedelini ödediği ödeme şeklidir.

Akreditif

Akreditif, ithalatçının (Amir) talep ve talimatına dayanarak bir bankanın (Amir Banka) belli bir tutara kadar, belli vadede, belli belgeler karşılığında ve ön görülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, ihracatçıya (Lehtar) ödeme yapacağını; lehtar tarafından keşide edilen poliçeleri kabul veya iştira edeceğini yazılı olarak taahhüt ettiği ödeme şeklidir. Bu ödeme türünde ihracatçı, mal bedelinin kendisine ödeneceği hususunda bir banka taahhüdüne sahiptir. İthalatçı ise, akreditif şartları kendi talep ve talimatına dayanılarak belirlendiğinden, bu şartlar yerine getirilmedikçe ihracatçıya ödeme yapılmayacağından emindir.