İnternet Şubesi
izahname

İhraç Belgesi, İzahname ve Sirküler

İzahname ve sirküler dökümanlarını görüntüleyebilmeniz için bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader programının yüklenmiş olması gerekmektedir. Acrobat Reader programını indirmek için tıklayınız

 

• İhraç Belgesi ve Eki (11.11.2021 SPK Onaylı) - Borçlanma Aracı 

• İhraç belgesi ve Eki (28.11.2019 SPK Onaylı) – Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı 
• İhraç Belgesi ve Eki (24.10.2019 SPK Onaylı) - Borçlanma Aracı 
İhraç belgesi ve Eki (28.11.2019 SPK Onaylı) – Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı (Tier -1)
İhraç Belgesi ve Eki (15.11.2018 SPK Onaylı) – Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
• İhraç Belgesi ve Eki (25.10.2018 SPK Onaylı) - Borçlanma Aracı
• İhraç Belgesi ve Eki (06.12.2017 SPK Onaylı) – Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
• İhraç Belgesi ve Eki (03.11.2017 SPK Onaylı) - Borçlanma Aracı

• Pay Satış Bilgi Formu
• Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

• İzahname (28.10.2020 SPK Onaylı) -Sermaye Artırımı 2020

• Sermayeden Elde Edilen Fonun Kullanım Raporu
• Sermayeden Elde Edilen Fonun Kullanım Raporu 2
• Sermaye Artırımı İzahnamesi (28.10.2020 SPK Onaylı)
• Ek-1 Markalar Listesi
• Ek-2 Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler
• Ek-3 Maddi Duran Varlıkların Rayiç Değerine İlişkin Bilgiler
• Ek-4 Sorumluluk Beyanları

•Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 

• İzahname (08.09.2015 SPK Onaylı) - Borçlanma Aracı

İhraçcı Bilgi Dokümanı Sermaye Piyasası Aracı Notu Özet  

• İzahname – Borçlanma Aracı 2015

SPK Onaylı İhraçcı Bilgi Dokümanı   SPK Onaylı İhraçcı Bilgi Dokümanı Tadil Metni  SPK Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu  SPK Onaylı Özet 

• İzahname (Onaylı)- Sermaye Artırımı 2015 – 80.000.000 TL

Sermaye Artırımı İzahnamesi 

• İzahname (SPK Onaylı) - Borçlanma Aracı 2015


İhraççı Bilgi Dokümanı 
Sermaye Piyasası Aracı Notu 
Özet 

• İzahname Taslak - Borçlanma Aracı 2015


İhraççı Bilgi Dokümanı 
Sermaye Piyasası Aracı Notu 
Özet

• İzahname Taslak - Sermaye Artırımı 2014 – 80.000.000 TL


Sermaye Artırımı İzahnamesi 
EK1-Patenti Alınan Markalar 
EK2-Sahip Olunan Önemli Maddi Duran Varlıklar 
EK3-Organizasyon Şeması 
EK4-Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor 

• İzahname – Borçlanma Aracı 2014


SPK Onaylı İhraçcı Bilgi Dokümanı  
İhraçcı Bilgi Dokümanı Tadil Metni 
SPK Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu 
SPK Onaylı Özet 
İhraççı Bilgi Dokümanı 
Sermaye Piyasası Aracı Notu 
Özet 

• Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 

• SPK Onaylı İzahname 

• İzahname Taslak - Sermaye Artırımı 2014


Sermaye Artırımı İzahnamesi 
EK1-Patenti Alınan Markalar 
EK2-Önemli Maddi Duran Varlıklar 
EK3-Maddi Duran Varlık Ekspertiz Değerleri 
EK4-Organizasyon Şeması 
EK5-Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor 

• İzahname Taslak - Borçlanma Aracı 2014


İhraççı Bilgi Dokümanı 
EK-Organizasyon Şeması 
Sermaye Piyasası Aracı Notu 
Özet 


• Sirküler 2013 
• İzahname Değişiklikleri Metni 2013 
• İzahname 2013 
• İzahname 2012 
• Sirküler 2012 
• İzahname 2011 
• Sirküler 2011 
• İzahname 2009 
• Yeni Pay Alma Sirküleri 2009 
• İzahname 2007 
• Yeni Pay Alma Sirküleri 2007