İnternet Şubesi

Global ölçekte ekonominin ve nüfusun hızla büyümesi, doğal kaynakların devamlılığı ve gelecekte gıda temini sorunlarını ortaya çıkarırken, gelişmiş ya da gelişmemiş tüm ekonomiler dahil olmak üzere hemen her ülkede, gelir dağılımı eşitsizliği konusunu da çok daha belirgin hale getirmiştir. Bu bağlamda yalnızca hükümetlerin değil küresel finans sektörünün de daha kapsayıcı stratejiler benimseyerek kaynakların eşit dağılımını teşvik etmesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak açısından en öncelikli konulardan biri olmuştur.

Özel sermayeli yerli mevduat bankaları arasında hem mevduat hem de kredi portföyündeki tabana yaygınlığı ile ayrışan Şekerbank, kuruluşundan bu yana merkez dışını da içine alan ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir bankacılık anlayışı benimsemiştir. Banka bu özelliği ile uluslararası finans kuruluşları nezdinde yerele ulaşmak için Türkiye’nin anahtar bankası olarak konumlandırılmıştır. 

Şekerbank, %72’si üç büyük metropol dışında bulunan 67 il ve 90 merkez dışı ilçeye yayılmış yaygın şube ağı sayesinde yalnızca sosyo-ekonomik açıdan değil coğrafi olarak da kapsayıcı bankacılık yapmaktadır. 

Misyonunun ana unsurlarından biri olarak belirlediği bankacılık hizmetleri ile tanışmamış kesimlere ulaşma hedefini, uluslararası mikro finansman kredilendirme yöntemini ülkemizde uygulayarak, kadın üreticileri destekleyerek ve esnaf ve çiftçiler için geliştirdiği dijital bankacılık kanalları ile yerine getiren Banka, finansal kapsayıcılık alanında Türkiye’de ilk olan uygulamalara imza atmaya devam etmektedir.

Şekerbank, tabana yaygın, insanların ekonomik haklarının eşit bir şekilde korunduğu, toplumun tamamının fayda sağlayacağı genel ekonomik büyümeyi desteklerken, finansal kapsayıcılık ve kadın bankacılığı başlığı altında öncülük ettiği hizmetler ve etkinlikler ile Birleşmiş Milletler’in SKA-2, SKA-5, SKA-8 ve SKA-17 amaçlarını gözetmektedir.

Şekerbank’ta kadın girişimcilere, kadın istihdamını önde tutan işletmelere ve kadın kooperatiflerine ayrıcalık sağlamakta ve ödemesiz dönemler, 36 aya varan vadeler ve avantajlı faiz oranları ile finansmana erişimleri kolaylaştırılmaktadır.

Bankacılık Hizmetleriyle Tanışmamış Kesime “Mikro Finansman”
Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de 15 milyonu aşkın daha evvel banka hizmetlerinden faydalanmamış ve kredi olanaklarına erişimi sınırlı bir nüfus bulunmaktadır. Büyük çoğunluğunu esnaf, çiftçi ve özellikle kadınların oluşturduğu bu kitlenin üretim yoluyla ekonomiye dahil olması, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu amaca hizmet için Şekerbank, KOBİ tanımı içinde yer alan ancak yapıları gereği hem KOBİ’lerden hem de bireysel müşterilerden ayrılan esnaf, çiftçi, kadın girişimci ve mikro işletme sahiplerine özel alternatif kredilendirme modelleri geliştirmiştir. 

Türkiye’nin ilk mikro finansman kredilendirme modelini IPC (Internationale Projekt Consult, GmbH) danışmanlığında 2006 yılında uygulamaya başlayan Banka, modelin ikinci fazına 2015 yılında başlamıştır. Yüz yüze iletişimle gerçekleştirilen, girişimcilik kabiliyetini ve üretim kapasitesini artırmayı amaçlayan ve hane halkının toplam gelirini esas alan nakit akışına dayalı kredilendirme modeli ile kırsal bölgelerde finansal okuryazarlığın gelişmesine de katkı sağlanmaktadır.

Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi

Kadınların ekonomiye, üretime ve sosyal hayata daha aktif katılması, küresel ölçekte olduğu kadar ülkemizde de topyekûn kalkınmanın sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. 

Yapılan araştırmalarda Anadolu’daki kadınların yüzde 55’inin bankacılık sistemi dışında olduğu görülmektedir. Kırsaldaki kadın nüfusunun devamlılığı, kız çocuklarının eğitimi, metropol bölgelere göçün azaltılması ve üretimin devamlılığı açısından da büyük önem taşımaktadır.

Bu çıkarımlardan hareketle Şekerbank, finansal kapsayıcılık alanında kırsalda kadın girişimciliğini desteklemeye odaklanmış ve bu alanda kamu özel sektör iş birliklerine imza atmıştır. 

Şekerbank, Aile Çiftçiliği Bankacılığı programı çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı ‘Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı’na beş yıldır kesintisiz destek vererek 2019 sonu itibarıyla 17 ilden toplamda 1.081 proje sahibi olmak üzere toplam beş binden fazla kadının işveren olarak ekonomiye kazandırılmasına destek olmuştur. 

Ayrıca Banka toplumu güçlendirmenin temelinde kadının güçlendirilmesinin öneminden yola çıkarak 2019 yılında yaklaşık 1.200 kadına “Finansal Okuryazarlık Eğitimi” sağlamış ve onları sosyal boyutta da desteklenmeye devam ederek birçok ev hanımının temel finansal konularda bilgi sahibi olmasına ve iş piyasasına katılım sağlamasına destek olmuştur.

Şekerbank kuruluş yapısından gelen paylaşımcı kültürün bir yansıması olarak kadınların kooperatifler yoluyla kolektif bir şekilde üretime dahil olmasını desteklemekte kadın üretici kooperatiflerine özel kredilendirme süreçleri uygulamaktadır.

Sürdürülebilir Bankacılık Ürünlerimiz için tıklayınız.