İnternet Şubesi

EKOkredi ile 120 bini aşkın kişi enerji verimliliği ile tanıştı...

İklim değişikliğinin doğurduğu olumsuz etkileri azaltmanın yanı sıra hem küresel hem de yerel olarak enerji güvenliğinin sağlanması açısından enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı bankacılık sektörünün odaklanması gereken en önemli konulardan biridir.

Nitekim enerjisinin büyük bir kısmını ithal eden Türkiye’de, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi önemli bir katma değer sağlamakta olup, bu doğrultuda Türkiye’nin 11’inci Kalkınma Planı’nda enerji verimliliğine özel bir yer verilmiştir.

Şekerbank EKOkredi ile toplamda 120 bini aşkın kişi olmak üzere 109 bin 902 bireysel ve 10 bin 353 KOBİ, esnaf ve çiftçi müşterimiz enerji tasarrufu ile tanışmıştır. EKOkredi ile yapılan enerji verimliliği yatırımlarıyla bugüne kadar 32 milyar kilowatt-saat enerji tasarrufu elde edilmiş, toplamda 6.8 milyon ton CO2 salımı engellenmiştir. Ayrıca 168 bine aşkın konutun yalıtıldığı EKOkredi kapsamında 143,7 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu gerçekleşmiştir.

Banka, 2012 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından en iyi sürdürülebilir uygulama olarak seçilen EKOkredi ile Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil etmiştir.

Şekerbank’ın enerji verimliliğinin finansmanı alanındaki öncü rolü, ülke strateji belgeleri ve kalkınma planlarının hazırlanma süreçlerine dahil olmasını da sağlamaktadır.

Şekerbank, sürdürülebilir bankacılık alanındaki uluslararası bilinirliği sayesinde, bilançosundaki yabancı kaynağın yaklaşık yüzde 30’unu enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına finansman sağlamak üzere edinmiştir.

Banka, sürdürülebilir ve modern enerjiyi herkes için erişilebilir kılmak ve üretim ya da hizmet kalitesini düşürmeden birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketimini azaltma başlıklarında gerçekleştirdiği çalışmalarla Birleşmiş Milletler’in SKA-7 ve SKA-17 amaçlarına hizmet etmektedir.

Hem bireyler ve kurumlar için tasarruf sağlaması hem de doğal kaynakların sürdürülebilirliğine destek verilmesi açısından enerji verimliliği yatırımlarını finanse eden Şekerbank bu alanda yatırım yapmak isteyenlere sıfır ya da indirimli faiz imkanı ve ödemesiz dönemler sunmaktadır.

Kredilendirmede Sosyal ve Çevresel Etki Yönetimi

Şekerbank, kullandırdığı kredilerin sosyal ve çevresel etkilerinin ölçümlenmesine önem vererek, 2009 yılından bu yana, Dünya Bankası Grubu kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) rehberliği ile oluşturduğu Sosyal ve Çevresel Yönetim Sistemi’ni iş süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak sürekli geliştirmektedir. Türkiye’de kredilendirme süreçlerinde Sosyal ve Çevresel Yönetim Sistemi’ni uygulayan ilk ticari bankalardan biri olan Şekerbank, uluslararası normlarda çevreye ve toplumsal hayata zararlı sektörlere kaynak kullandırmamakta ve müşterilerine çevreye ve topluma duyarlı yatırım yapmaları konusunda yol gösterici olmaktadır. Banka, bu kapsamdaki olumsuz sonuçların iyileştirilmesi ve olumlu sonuçların sürdürülebilmesi için sürekli geri bildirim ve takipte bulunarak müşterilerinin sürdürülebilirlik bilincini arttırarak faaliyetlerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Enerji Verimliliği Yatırımları İçin: EKOkredi

Şekerbank, enerji verimliliğinin finansmanı kapsamında 2009 yılında Türkiye’de bir ilk olarak geliştirdiği EKOkredi ile enerji tasarrufuna yönelik her türlü yatırımı desteklemeyi amaçladığı gibi enerji verimliliğinin önemi hakkında toplumsal farkındalık yaratarak, doğaya ve ortak geleceğimize sahip çıkmaktadır.

Banka bu çerçevede yalıtım, güneş ve rüzgâr enerjisi sistemleri, atık arıtma ve atık yönetimi, doğal gaz dönüşümü, A sınıfı elektrikli cihazlar, verimli ısıtma ve soğutma sistemleri, verimli aydınlatma sistemleri, modern sulama ekipmanları gibi enerji verimliliğini arttıran her türlü projeye destek vermektedir.

Şekerbank EKOkredi ile toplamda 120 bine yakın kişi olmak üzere 109 bin 597 bireysel ve 10 bin 313 KOBİ, esnaf ve çiftçi müşterisini enerji tasarrufu ile tanışmıştır. EKOkredi ile yapılan enerji verimliliği yatırımlarıyla bugüne kadar 31,8 milyar kilowatt-saat enerji tasarrufu elde edilmiş, toplamda 6.8 milyon ton CO2 salımı engellenmiştir. Ayrıca 168 bini aşkın konutun yalıtıldığı EKOkredi kapsamında 143,7 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu gerçekleşmiştir.

İklim Değişikliği ile Mücadeleye Destek

Şekerbank, enerji verimliliğini finanse ederek bu konudaki farkındalığı artırmaya yönelik çabaları desteklemenin yanı sıra, 2010 yılından bu yana CDP İklim Değişikliği Programı kapsamında kendi karbon ayak izini azaltmak için düzenli olarak çalışmakta ve karbon emisyonlarını ölçümleyip uluslararası yatırımcılara raporlamaktadır.

Sürdürülebilir Bankacılık Ürünlerimiz için tıklayınız