İnternet Şubesi

Doğrudan Borçlandırma Sistemi


Bayi/distribütör müşterilerinizden yapacağınız tahsilatları Bankamız garantisi altına alarak, vadesi geldiğinde ödemelerin otomatik yapılmasını sağlar. Bunun için bayi /distribütör müşterilere kredi limiti tesis edilir. Tahsil edilecek fatura tutarı hesapta olmadığında sadece Ana Firmaya yapılacak ödemeler için tesis edilmiş kredi limiti kullanılarak ödeme yapılır.

Ana Firmaya Avantajları;
•Alacaklarınızın garanti altına alınması ile nakit akışınızı planlayabilirsiniz.
•Tahsilatlar hızlanır, buna bağlı olarak fonlama maliyeti düşer.
•Operasyonel iş yükünüz azalır.
•Raporlama sistemi sayesinde limit/risk takibiniz kolaylaşır.
•Kredili bayilere ait, Bankamız garantisinde olan faturaların temliği karşılığında ana firmaya uygun faiz oranları ile kredi kullandırılabilmektedir.
•Çek, teminat mektubu operasyonunun masraf ve güvenlik riskleri ortadan kalkar.
•Muhasebe sisteminize entegre edilebilirsiniz.

Bayi İçin Avantajları;
•Çek karnesi, mal alımı için verilen teminat mektubu, ipotek gibi teminat masraflarından ve operasyonel masraflardan önemli tasarruf elde eder. Çek ve senetle yapılan ödemelerin kanuni yaptırımları ortadan kalkar.
•Nakit veya çek ile yapılan ödemeler sonucu oluşan taşıma riski engellenmiş olur.
•Tahsis edilecek kredi limitleri, beklenmedik mali sıkışıklıkların atlatılmasını sağlayacaktır. Faturanın unutulması, ödenmemesi vb. problemleri ortadan kaldırarak kısa vadeli finansman ihtiyacını giderir.
•DBS kullandığı için ana firmadan bazı satış avantajları elde eder. (ekstra vade, puan karşılığı hediye, iskonto, vb.)
•Ödemelerini kredi limitini kullanarak gerçekleştirmesi durumunda oluşan KKDF ve BSMV maliyeti vade farkı faturasıyla doğacak KDV’den daha düşüktür.
•Fatura bedelleri bedelsiz olarak otomatik virman yöntemiyle ödendiğinden havale ve eft masrafları ortadan kalkar.
•Kredili çalışmalar ile zamanında ödenen fatura bedelleri bayi-ana firma ilişkilerini üst seviyede tutar.