İnternet Şubesi
kurumsal_yonetim

Kurumsal Yönetim

2018 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu
2019 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu
2020 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu
2021 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu
Bağımsızlık Beyanı
Bilgilendirme Politikası
Çıkar Çatışması Politikası
Etik İlkeler
Şekerbank Kurumsal Yönetim Politikası 07.11.2013
Şekerbank Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Yönetim Kurulu Komiteleri 2021