İnternet Şubesi
ik

İnsan Kaynakları Politikamız


“İnsana yapılan yatırım, kuruma katkısı en yüksek yatırımdır.” bilinci ile genç ve başarılı yönetici adaylarımızı bünyemiz dahilinde yetiştirmek  ve  performansı yüksek çalışanlarımızı destekleyerek gelecekteki potansiyel insan kaynağımızı belirlemek,
 
Bankamızda yönetici pozisyonlarının içeriden karşılanması  ve  çalışanların kariyer hedeflerini desteklemek adına,  yetenek / kariyer havuz uygulamalarını  kullanmak.  Açık pozisyonlarımızın  bu yetenek ve kariyer havuzlarında yer alan çalışanlarımız ile kapatılmasına öncelik vermek,
 
Sayısal- somut hedefler  ve yetkinliklerin ölçümlendiği adil, şeffaf, objektif ve başarı odaklı bir performans sistemi kullanmak
 
Görev, sorumluluk ve performans düzeyine  göre oluşturulan adil ücret sistemini uygulamak,
 
Her düzeyde açık iletişimi desteklemek, çalışan ile  İK arasında ise güvene dayalı rahat paylaşıma imkan sağlayan bir iletişim ağı kurmak,
 
Kurum kültürünü ve kurumsal değerleri benimseyen, etik ilkelere uyumlu çalışanlara sahip olmak,
 
Böylece bankamızın çalışan memnuniyeti ve bağlılığına önem vererek;  başarılı aynı zamanda mutlu çalışanları ile fark yaratan bir kurum olmasını sağlamak.