İnternet Şubesi

Şekerbank üretimi ve üreteni desteklemeye devam etti…

17.02.2022
Şekerbank T.A.Ş. 31 Aralık 2021 tarihli konsolide mali tablolarını açıkladı. Geçtiğimiz yıl bilançosunda sağladığı pozitif ivmeyi 2021 yılında da devam ettiren Bankanın, yıl sonu konsolide net karı 430,7 milyon TL oldu. 

2021 yıl sonu itibarıyla Şekerbank’ın aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 37 artarak 54 milyar TL’yi aşarken, toplam kredi büyüklüğü yıllık yüzde 20 oranında artış göstererek 30 milyar TL’ye ulaştı. 

2021 yılında da sürdürülebilir bankacılıktaki öncü rolü doğrultusunda üretime yönelik kredilere olan odağını sürdüren ve özellikle pandemi döneminde KOBİ ve çiftçi müşterilerine yönelik desteğini artıran Şekerbank’ın kredi portföyünün yüzde 51’ini KOBİ ve çiftçilere kullandırdığı krediler oluşturdu. 

Tüm teknolojik altyapı ve süreçlerini uçtan uca yenilediği, “Dijital Transformasyon Programı” sayesinde Şekerbank, 2021 yılında başta esnaf, çiftçi ve KOBİ’ler olmak üzere çok daha geniş kitlelere ulaştı. Banka yenilenen dijital bankacılık uygulamaları sayesinde hem müşterilerinin hem de çalışanlarının hayatlarını kolaylaştırırken, finansal hizmetlerini daha erişilebilir ve hızlı hale getirdi.

Şekerbank güçlü ve tabana yaygın mevduat yapısı sayesinde tasarrufun ve güvenin adresi olmaya devam etti. Banka, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatlarının yüzde 79’u 1 milyon TL’nin altında, tabana yaygın bireysel tasarruflardan oluşan mevduat portföyünü, Aralık 2021 itibarıyla yüzde 24 oranında artırarak 37 milyar TL’ye ulaştırdı.