İnternet Şubesi

COSME – İşletmelerin ve Kobi'lerin Rekabet Edilebilirliği Programı


KOBİ’lerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi için KOBİ’lerin finansmana erişiminin desteklenmesini sağlamaktır.

KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Arttırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bütçe kullanılarak Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME Programı kapsamında KGF ve Bankamız arasında arasında Aralık 2020 tarihinde tekrar Protokol imzalanmıştır.

Program Detayı

•   Hedeflenen Kredi Hacmi: 7,5 milyar TL
•   AYF kontrgaranti tutarı: 300 milyon TL
•   Proje kaynakları: %50 AYF kontrgarantisi, %50 KGF Özkaynağı
•   Hedeflenen kefalet hacmi: 6 milyar TL
•   Başvuru Süresi: 01.04.2022 tarihine kadar
•   Tazmin Üst Limiti: % 10

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Avrupa Yatırım Fonu (EIF)

Kredi Vadesi

Azami 6 ay ödemesiz dönem dahil olmak üzere asgari 36 ay, azami 60 ay vade

Kefalet Limiti

Azami kefalet tutarı 900.000 TL, azami kredi tutarı 1.125.000 TL

Azami Kefalet Oranı

%80

Ücret ve Komisyon

Komisyon Oranı : Yıllık %1.5
Başvuru Ücreti : 500 TL

Başvuru Koşulları

Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş, KOBİ tanımını haiz gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır.

Bşvuru için en yakın şubemize bekliyoruz.