İnternet Şubesi
Şekerbank Ortaklık Yapısı
Pay Sahipleri Pay Adedi Toplam Nominal Değer (TL) Pay Oranı
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 410.388.833,70 410.388.833,70 35,44%
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu 224.353.416,50 224.353.416,50 19,37%
Şekerbank T.A.Ş. 109.211.666,24 109.211.666,24 9,43%
BTA Securities JSC 17.083.367,22 17.083.367,22 1,48%
Pancar Kooperatifleri 1.009.312,08 1.009.312,08 0,09%
Halka Arz 395.953.404,26 395.953.404,26 34,19%
Toplam 1.158.000.000,00 1.158.000.000,00 100,00%
                                                           

Ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. 

Bankamızda %5’ten fazla paya sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.

Bankamız sermayesinde %5 veya daha fazla paya sahip gerçek ve tüzel kişiler için tıklayınız