İnternet Şubesi

Kar Dağıtım Politikası


Bankanın kar dağıtım esasları ana sözleşme ile belirlenmiş olup her yıl iç ve dış makroekonomik ve bankacılık sektörüne ilişkin gelişmeler çerçevesinde Genel Kurulca ayrıca kararlaştırılmaktadır. Bu çerçevede Yönetim Kurulu 2015 denetlenmiş mali tablolarda görünen karın dağıtılmamasını Genel Kurul’a önermiştir. 30 Mart 2016 Genel Kurul toplantısında bu önerge onaylanmıştır.