İnternet Şubesi

Tabana Yaygın Bankacılık‘Kapımız Esnafa Açık’ platformu...
Şekerbank, reel sektör-kamu-finans sektörü-STK işbirlikleri ile enerji verimliliği, esnaf, tarım gibi sürdürülebilir kalkınmada büyük öneme sahip başlıklarda sosyal platformlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda Banka, 60’ıncı kuruluş yılında ülkemiz için ilk ve tek olan, esnafa özel ‘Kapımız Esnafa Açık’ platformunu hayata geçirmiştir. Şubat 2013’te, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) desteğiyle lansmanı yapılan ve her ayın 15’inin ‘‘Esnaf Günü’’ ilan edildiği ‘Açık’ platformu kapsamında; esnafın iş hacminin artması ve bu sayede kapılarının hep açık kalması, üretimin ve beraberinde ülke ekonomisinin canlanması hedeflenmektedir. Şekerbank, ‘Açık’ platformu ile tüketicileri her ayın 15’inde esnaftan alışveriş yapmaya teşvik etmektedir. 

Bankacılık hizmetleriyle tanışmamış kesimlere özel ‘mikro finansman’ hizmeti
KOBİ tanımı içinde yer alan ancak yapıları gereği hem KOBİ’lerden hem de bireysel müşterilerden ayrılan esnaf, mikro işletme, küçük işletme sahibi olan kesimin, bankacılık hizmetlerinden yeterince faydalanamadığı gerçeğinden hareketle Şekerbank, bu segmente özel alternatif kredilendirme süreçleri geliştirmiştir. Şekerbank ‘Anadolu Bankacılığı’ misyonu ile ülkemizde bir ilk olarak, bu nitelikte müşteriler için ‘nakit akışına dayalı kredilendirme’ adıyla bir mikro analiz yöntemi uygulamaya başlamıştır. 

Hem esnaf hem de belli yörelerde tarım sektöründeki müşterilere özel uygulanan bu süreçte, kırsal kökenli müşterilerin zirai ve ticari tüm üretimi bir arada değerlendirilip daha önce hiç banka kredisi kullanmamış olsa bile finansman sağlanabilmektedir. Uluslararası danışmanlık firmaları ile birlikte geliştirilen ülkemizin ilk mikro finansman kredi süreci uygulamasını başlatan Şekerbank, bu hizmeti ile 28 bin çiftçi, esnaf ve işletme sahibinin ilk kez bankacılıkla tanışmasını sağlamıştır. 

Uluslararası finans kuruluşları ile Anadolu KOBİ’leri arasındaki köprü

Şekerbank uluslararası finans kuruluşları tarafından özellikle Anadolu’da yerele, üreticiye, esnafa, KOBİ’lere ulaşmada ‘Türkiye’nin anahtar bankası’ olarak görülmektedir. Şekerbank’ın bilançosunda bulunan 1.1 milyar USD’ye yakın yabancı fonlamanın yüzde 73,8’ini tarım, esnaf ve KOBİ müşterileri için edinilen kaynak oluşturmaktadır. 

2011 yılında dünyanın ilk KOBİ kredileri teminatlı Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihracını gerçekleştiren Şekerbank, uluslararası finans kuruluşları ile Anadolu’nun KOBİ’leri arasında sürdürülebilir bir finansman köprüsü kurmuştur. KOBİ VTMK programı kapsamında Eylül 2011’den bu yana toplam 1 milyar 458 milyon TL’lik ihraç gerçekleştiren Şekerbank, sağlanan kaynağı, uzun vadeli ve sürdürülebilir finansman desteği olarak yine esnaf, KOBİ ve işletmelere üretimi desteklemek amacıyla yönlendirmektedir. Uluslararası piyasalarda yapılandırılan ilk Türk Lirası borçlanma işlemi özelliği taşıyan bu işlem, sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi sürecinde bankacılık sektörünün alternatif kaynaklar oluşturması açısından örnek bir model oluşturmaktadır.