İnternet Şubesi

KGF Özkaynakları


İktisadi ve ticari faaliyette bulunan KOBİ’ler ile bu vasıfta sayılan esnaf, sanatkarlar, serbest meslek mensupları, kooperatifler (arsa ve konut yapı kooperatifleri hariç), çiftçiler ve KGF’nin Ana Sözleşmesi’nde belirlenen/belirlenecek nitelikleri taşıyan gerçek ve/veya tüzel kişi işletmelere Banka tarafından kullandırılan/kullandırılacak kredilere KGF A.Ş. kendi bünyesinde yapacağı kredi değerliliği tespiti sonrasında kefalet sağlamaktadır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak
• KGF A.Ş. Özkaynağı

Ürün Vadesi
• Banka, Katılım Bankası, Finansal Kiralama Şirketi vadesi esastır.
• Kefaletten yararlanma süresi KGF’nin kefalet tahsis tarihinden itibaren 1 yıldır.

Kefalet Limiti
İşletme başına toplam kefalet limiti: 1 milyon TL veya muadili YP ile sınırlıdır.
Bir risk grubu için kefalet limiti: 1,5 milyon TL veya muadili YP ile sınırlıdır.

Azami Kefalet Oranı
• KGF, kullanacağınız kredinin %80’i oranında kefalet sağlayabilmektedir.

Ücret, Komisyon ve Başvuru Koşulları
• İlk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak %2 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir.
• Yararlanıcıya kullandırılacak kredinin Borçlu Cari Hesap/Rotatif, Doğrudan Borçlandırma sistemi, Katılım Bankalarının cari hesap benzeri kullandırılan kurumsal finansman desteği kredilerinden biri olması halinde kefalet komisyonu her yıl için KGF’nin kefalet limiti üzerinden peşin olarak %2 oranında tahsil edilecektir.
• Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması gerekmektedir.