İnternet Şubesi

Genç Girişimci Destekleri


KGF, bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren ve faaliyet süresi en fazla 2 yıl olan işletmelerin kullanacakları kredilere kefalet sağlamaktadır.
Kefalet İçin Kullanılan Kaynak
• Hazine Müsteşarlığı Fonu

Ürün Vadesi
• Azami 5 yıldır.
• Ödemesiz dönem azami 2 yıldır.
• Ödemesiz döneme ilişkin faizler, ödemesiz dönemin sonunda tahsil edilecektir.

Kefalet Limiti
• İşletme başına toplam kefalet limiti: 85 bin TL
• Bir risk grubu kefalet limiti: 130 bin TL
Azami Kefalet Oranı
• KGF, kullanacağınız kredinin %85’i oranında kefalet sağlayabilmektedir.

Ücret, Komisyon ve Başvuru Koşulları
• Başvuru ücreti 100.TL.’dir. Ayrıca, ilk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak %0,3 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir.
• Yararlanıcıya kullandırılacak kredinin borçlu cari hesap/rotatif, doğrudan borçlandırma sistemi, katılım bankalarının cari hesap benzeri kullandırılan kurumsal finansman desteği kredilerinden biri olması halinde kefalet komisyonu her yıl için KGF’nin kefalet limiti üzerinden peşin olarak %0,3 oranında tahsil edilecektir.
 
• Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
• Genç Girişimcinin 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını aşmamış gerçek kişi şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %50’si söz konusu yaş sınırı aralığındaki gençlere ait olan tüzel kişi işletme olması,
• Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla faaliyet süresinin kuruluş tarihine göre 2 yılın altında olması,
• Yararlanıcının en az ilkokul mezunu olması.